Blisko 400 zgłoszeń zakłócania porządku publicznego z 4. ostatnich lat. 75 zgłoszeń zakłócenia porządku publicznego, 9 zgłoszeń bójki lub pobicia – to bilans 2022 roku w rejonie Pasażu Natolińskiego, wynika z informacji jaką uzyskałem z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.

Z informacji jaką pozyskałem z policji wynika także,  że statystyka z lat 2019 – 2021 wygląda jeszcze gorzej – to odpowiednio 100, 116 oraz 87 zgłoszeń zakłócenia porządku. W przypadku bójek i pobić „rekordowy” okazał się rok 2020 – było aż 17 zgłoszeń, a lata 2019 i 2021 to równo po 12 zgłoszeń. Okolice Pasażu Natolińskiego to prawdopodobnie najniebezpieczniejsze miejsce na Ursynowie. Czas to zmienić!

Pasaż  Natoliński nie może być „czarnym punktem” na mapie bezpiecznego Ursynowa. Sądzę, że trzeba powiedzieć „stop” wszystkim zakłócającym porządek w Pasażu Natolińskim. Mieszkańcy nie mogą być zakładnikami pijackich burd pod ich oknami. Z tego powodu apeluję do spółdzielni, aby podjęła niezbędne działania, aby mieszkańcy poczuli się w końcu bezpiecznie. Będę także rozmawiał z władzami dzielnicy, aby po raz kolejny uczuliły straż miejską i policję na kwestie bezpieczeństwa w tym miejscu.

Wystosowałem do władz Spółdzielni „Wyżyny” z interpelacją, w której zwracam się z prośbą o negatywne opiniowanie zgód na kolejne lub nowe punkty sprzedaży alkoholu w okolicach Pasażu Natolińskiego. Koncesje na sprzedaż alkoholu wydawane są zawsze po zasięgnięciu opinii spółdzielni, na terenie której usytuowany jest dany punkt sprzedaży. W mojej ocenie działanie takie może poprawić bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.