Dolina Służewiecka, przejazd rowerowy

Ponieważ dobiega już końca obecna kadencja ursynowskiego samorządu, postanowiłem ją podsumować i poinformować o tym, co zrobiłem od 2018 roku jako Państwa przedstawiciel w Radzie Dzielnicy Ursynów. Moje działania podejmowałem wspólnie z radnym Piotrem Skubiszewskim (Otwarty Ursynów). 

Przystanek na żądanie dla linii 503, 401 i 402

Od lutego 2020 r. na przystankach Nowoursynowska (w obu kierunkach) autobusy linii 503, 401 i 402 mogą zatrzymywać się na żądanie. Był to postulat, który często zgłaszali nam mieszkańcy i który z powodzeniem doprowadziliśmy do końca.

Przejazd rowerowy przez Dolinę Służewiecką

Na początku 2022 roku, po półtora roku naszych działań ZDM wytyczył pasy rowerowe przez Dolinę Służewiecką na wysokości Nowoursynowskiej. Obecnie podejmuję działania, aby stworzono podobne przejazdy na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej. Pozwoli to, na połączenie Doliny Służewieckiej w jeden spójny ciąg rowerowy.

Stacja Veturilo

Od maja tego roku mieszkańcy mogą korzystać ze stacji warszawskiego roweru publicznego przy Nowoursynowskiej i Dolinie Służewieckiej. Było to możliwe dzięki naszym działaniom, które doprowadziły do przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków budżetowych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów. Tym samym dla wielu mieszkańców dojazd do Metra Służew staje się jeszcze prostszy. 

Likwidacja przedeptu

Chyba najgorzej wymóc na władzach miasta małe, ale ułatwiające życie zmiany, takie jak choćby likwidacja przedeptu. Niemniej jednak dzięki naszym działaniom w miejscu wydeptanej ścieżki na tyłach sklepu Lidl ma powstać chodnik.  Według informacji ZDM chodnik powinien zostać wybudowany do końca tego roku.

Budynek przy ul. Fort Służew 1

To co próbuje zrobić deweloper, „wciskając” kolejny budynek przy ul. Fort Służew 1 (od strony pływalni), to działanie jakie kojarzy się nam ze słowem „patodeweloperka”. Od początku jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów wspieramy mieszkańców osiedla w tej sprawie. Nasze stowarzyszenie m.in. przystąpiło jako strona do postępowania administracyjnego, które toczy się o wydanie warunków zabudowy. Ponieważ ta inwestycja leży w obszarze działań konserwatorskich, Mazowiecki Konserwator Zabytków nie zgodził się na uzgodnienie warunków zabudowy, o które wnioskował inwestor. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał w mocy decyzję konserwatora. Inwestor odwołał się jednak od decyzji ministra, w winku czego postępowanie zostało zawieszone. Sprawa nie jest prosta, ale będziemy dalej działali, aby nie dopuścić do tej szkodliwej zabudowy, która według mnie i mieszkańców zupełnie nie pasuje do okolicy.

Do końca września można składać uwagi do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Funkcję działkę ew. nr. 51 z obrębu 11003 przewidzianą w tym Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej (MU7) sugeruję, aby w uwagach zamienić na funkcję zieleni urządzonej (ZU). To może być pierwszy krok w kierunku zmiany funkcji tego terenu. Wyślij uwagi do Studium!

Poprawa bezpieczeństwa przy „Anody” Rodowicza

Skrzyżowanie ulic „Anody” i Doliny Służewieckiej jest niebezpieczne. Dodatkowo w roku szkolnym przez to skrzyżowanie codziennie przechodzą dzieci podążające do szkoły przy Koncertowej. W tej sprawie interweniowaliśmy i oczekujemy od władz miasta działań, które poprawią bezpieczeństwo. Wskazujemy potrzebę budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych na tym skrzyżowaniu. 

Arbuzowa

Parę miesięcy temu Dzielnica Ursynów wybudowała chodnik wzdłuż ul. Arbuzowej. Od lat, wspólnie z mieszkańcami apelowaliśmy o jego budowę. Pozostaje jeszcze połączenie jego z ul. Nowoursynowską ale mam nadzieję, że niebawem to nastąpi. Przy tej ulicy, na pograniczu trzech dzielnic, ciągle są jeszcze domy i mieszkające w nich rodziny, które nie mają dostępu do kanalizacji. Mam nadzieję, że moja Inicjatywa „TAK dla kanalizacji i wodociągów” (www.takdlakanalizacji.pl) i zawarty w niej pomysł uchwalenia specjalnej ustawy wodno-kanalizacyjnej przyspieszy budowę tej potrzebnej, podstawowej do życia infrastruktury. Tylko na Ursynowie 888 adresów ciągle jeszcze nie ma dostępu do kanalizacji, a w całej Warszawie jest ich 20 338. W XXI wieku, w europejskiej Stolicy, to o wiele za dużo.