W dniu dzisiejszym (27.03.2018) doszło do spotkania przedstawicieli inicjatywy „TAK dla motocykli na stołecznych buspasach” z Renatą Kaznowską, Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawicielami Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Spotkanie miało na celu wymianę opinii dotyczących ewentualnego wpuszczenia motocyklistów na dwa, testowe buspasy na ul. Radzymińskiej i Trasie Łazienkowskiej. W lutym bieżącego roku Wydział Ruchu Drogowego wydał negatywną opinię dla tego projektu. Podstawowym argumentem jaki był podnoszony przez Policję były kwestie bezpieczeństwa.

Strony na spotkaniu bardzo często odwoływały się do badań Politechniki Warszawskiej z ubiegłego roku, które wskazywały między innymi, że motocykliści jadąc po badanym buspasie jechali wolniej i bezpieczniej. Biuro Polityki Mobilności i Transportu przedstawiło też opinie z komend miejskich policji w Łodzi, Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy i zarządców dróg z Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa, gdzie ruch motocykli na buspasie został zalegalizowany. Wszystkie one podzieliły się pozytywnymi doświadczeniami z udostępnienia buspasów motocyklistom. Warto przypomnieć, że motocykle mogą korzystać z buspasów w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Kraków, Łódź. Możliwość korzystania przez motocykle możliwe jest też w wielu europejskich miastach (Barcelona, Londyn).

Dzięki zaangażowaniu władz miasta, na czele z prezydent Renatą Kaznowską, dzięki argumentom przekazywanym przez przedstawicieli środowiska stołecznych motocyklistów udało się przekonać Policję do wydania pozytywnej opinii w sprawie pilotażowego wpuszczenia motocykli na dwa buspasy: na Trasie Łazienkowskiej oraz na ul. Radzymińskiej. Władze miasta zadeklarowały, że będą starały się, aby odcinki testowe były dostępne od najbliższego, długiego weekendu majowego. Strony na spotkaniu zgodziły się, że test powinien zakończyć się w okolicach 31.10.2019 roku. Przedstawiciele miasta obiecali, że równolegle z udostępnieniem testowych buspasów pojawi się kampania na miejskich autobusach i materiały informacyjne o bezpieczeństwie motocyklistów korzystających z buspasów. Przedstawiciele inicjatywy “TAK dla motocykli na stołecznych buspasach” włączają się w tę kampanię i pomogą w dotarciu z informacjami do środowiska kierowców jednośladów.

Wpuszczenie motocykli na pozostałe stołeczne buspasy, na czas nieograniczony będzie uzależnione od wyników testów na wyznaczonych odcinkach. Dlatego na całym środowisku motocyklistów powinna ciążyć świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów i kulturę jazdy na polskich drogach. Musimy mieć świadomość, że nikt nie da nam drugiej szansy na wpuszczenie motocykli na stołeczne buspasy. Dzisiejsza decyzja władz miasta, za którą jesteśmy im bardzo wdzięczni, to efekt wieloletnich starań motocyklistów, fundacji, stowarzyszeń oraz radnych, którzy o to zabiegali. Wierzymy, że całe środowisko motocyklistów będzie dojrzale i odpowiedzialnie korzystało z przywileju jazdy tymi dwoma buspasami, aby w przyszłości wszystkie one były otwarte bez ograniczeń dla motocyklistów.

Należy podkreślić, że wpuszczenie motocykli na buspasy dotyczy tylko odcinków na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej, w terminie podanym ostatecznie przez władze miasta, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Z pozostałych stołecznych buspasów motocykliści nie mogą korzystać.

Inicjatywa „Tak dla motocykli na stołecznych buspasach
W razie pytań proszę o kontakt z przedstawicielami Inicjatywy: Tomek Jurek (507 270 770) lub Paweł Lenarczyk (kontakt).