Przedszkole przy ul. Tanecznej – działamy, aby jak najszybciej zostało ono wybudowane.

Na wtorkowej sesji (10.03.2015), rada Dzielnicy Ursynów uchwaliła stanowisko w sprawie przystąpienia do mikroplanu dla działki przedszkolnej przy ul. Tanecznej. Stanowisko skierowane było do rady Warszawy, które po akceptacji, przekaże do wykonania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które powinno wszcząć pilną procedurę poprawy planu o parametry umożliwiające budowę przedszkola. Zgodnie z zapewnieniem władz dzielnicy, …

Czytaj więcej →