21 kwietnia 2107 r. spotkałem się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. W spotkaniu uczestniczył mecenas Jacek Smyk, członek nieformalnego zespołu do walki z hałasem na Ursynowie, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Panu Rzecznikowi towarzyszyli współpracownicy: Piotr Mierzejewski – dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego oraz Artur Zalewski – Naczelnik w Zespole Prawa Cywilnego.

Spotkanie to było podsumowaniem wcześniejszych moich i mieszkańców wystąpień do RPO, które to zaowocowały m.in. złożeniem przez RPO wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami.

Nasze spotkanie zaczęliśmy od omówienia sytuacji na Ursynowie. Rzecznik Praw Obywatelskich dopytywał się o zabudowę przedpola Lasu Kabackiego, budowę Galerii Kabaty oraz żywo zainteresowany był sytuacją po rozbudowie Stacji Techniczno-Postojowej metra i jej ewentualnych uciążliwości dla mieszkańców Kabat.

Podziękowałem panu Rzecznikowi za wsparcie jakie udziela mieszkańcom Ursynowa i Wilanowa ws. otwarcia Parku Natolińskiego. Pan dr Adam Bodnar zadeklarował dalsze wspieranie inicjatywy udostępnienia Parku Natolińskiego mieszkańcom Warszawy.

W dalszej kolejności rozmawialiśmy o głównym temacie naszego spotkania czyli omówieniu możliwość wsparcia i współpracy ze strony RPO w związku z rozbieżnością orzeczniczą pomiędzy organami sądownictwa powszechnego, a administracyjnego prowadzącą do swoistego wywłaszczenia mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie bez słusznego odszkodowania, w tym w szczególności skazania ich na życie w skrajnie niekorzystnych warunkach akustycznych. Mecenas Jacek Smyk omówił najważniejsze aspekty zawiłej sytuacji prawnej w jakiej znaleźli się mieszkańcy mający swoje nieruchomości w Obszarze Ograniczonego Użytkowania lotniska Okęcie. Zostały omówione możliwości prawnego wsparcia ze strony RPO dla spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Bardzo się ciesze z zaangażowania z jakim rzecznik Praw Obywatelskich podszedł do tych zagadnień.

Jestem głęboko przekonany, że to pierwsze spotkanie będzie miało swój ciąg dalszy i w końcu mieszkańcy Warszawy będą mogli liczyć na prawną opiekę instytucji na czele której stoi dr Adam Bodnar.

O kolejnych działaniach będę Państwa na bieżąco informował.