5 maja 2017 radni dwóch Dzielnic Warszawy: Katarzyna Radzikowska z Wilanowa (Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów)  oraz Paweł Lenarczyk z Ursynowa (Stowarzyszenie Otwarty Ursynów) skierowali do Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie apel (poniżej) o spowodowanie otwarcia dla ruchu pieszego furtek ogrodzenia poniżej rektoratu SGGW przy Skarpie Warszawskiej dla mieszkańców Warszawy.

Odpowiedz władz SGGW

Warszawa, 5 maja 2017 r.

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wasza Magnificencjo,

W imieniu mieszkańców Ursynowa oraz Wilanowa, a także wielu warszawiaków – zwracamy się z uprzejmą prośbą o spowodowanie otwarcia dla usystematyzowanego ruchu pieszego furtek ogrodzenia poniżej rektoratu SGGW przy Skarpie Warszawskiej.

Cieszymy się i doceniamy, że teren ten został zrekultywowany i przywrócony do dawnej świetności. Tym bardziej uważamy, że obszar ten, mimo ochrony środowiskowej, powinien zostać udostępniony mieszkańcom Warszawy, chętnie spędzającym wolny czas na łonie natury, spacerowiczom, szczególnie najbliższym sąsiadom uniwersytetu – mieszkańcom Wilanowa i Ursynowa. Obecna sytuacja i stan tego miejsca niesie więcej zagrożeń, a także nie jest spełniana funkcja ochronna.

Stoimy na stanowisku, że przede wszystkim instytucje publiczne, w tym szczególnie uczelnia przyrodnicza, która „traktuje człowieka jako największe swoje bogactwo i dba o dobre relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny. Jest otwarta na potrzeby Warszawy, Mazowsza i całego kraju w badaniach kształceniu i różnych formach doradztwa. SGGW wychowując studentów dąży do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi.” – winny być przykładem nie tylko dla świata nauki, ale też rozwijać cywilizowaną troskę o środowisko oraz wspierać lokalne wspólnoty poprzez np. edukację przyrodniczą. Tak postrzegamy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dlatego namawiamy do większej otwartości i uporządkowanego udostępnienia swoich terenów społeczności Warszawy.

Będziemy wdzięczni za pozytywne odniesienie się do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Radzikowska
radna Dzielnicy Wilanów
Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów

Paweł Lenarczyk
radny Dzielnicy Ursynów
Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

***

– „Bardzo się cieszymy, że rok temu teren poniżej rektoratu SGGW został uporządkowany i uczelnia przywróciła mu jego dawną świetność. Niemniej jednak nie godzimy się, żeby publiczna, wiodąca uczelnia o profilu przyrodniczym zamykała dla mieszkańców Warszawy tak piękny i malowniczy teren. Podobnie, jak to jest w przypadku Parku Natolińskiego uważamy, że tereny takie nie powinny być „prywatnymi ogrodami” uczelni ale powinny zostać udostępnione mieszkańcom Warszawy. Od roku próbuję dowiedzieć się kto pozwolił na wybudowanie ogrodzenia i zamkniecie furtki. Mam nadzieję, że władze uczelni dostrzegą w końcu problem i teren ten zostanie udostępniony dla mieszkańców” – mówi Paweł Lenarczyk, radny Ursynowa (Stowarzyszenie Otwarty Ursynów).

– „Zwracam uwagę, iż czołowa uczelnia przyrodnicza w Polsce, winna w sposób sprzyjający lokalnej społeczności oraz z poszanowaniem wartości środowiska realizować funkcje ochrony Skarpy Ursynowskiej. Specyfika takiego rezerwatu w obrębie kampusu akademickiego oraz w sąsiedztwie rozwijającego się miasta wiąże się z koniecznością stworzenia planu dla tego wyjątkowego miejsca, tj. np. poprzez możliwość wykorzystania zasobów przyrodniczych dla potrzeb edukacji. Dla uczelni będącej gospodarzem miejsca – to niepowtarzalna szansa stworzenia wzorcowego modelu aktywnej ochrony. Właściwie zagospodarowany rezerwat może i powinien być wizytówką uniwersytetu przyrodniczego oraz podnosić jego walory. Tymczasem, stan obecny Skarpy Warszawskiej – śmieci, koczowiska oraz zasieki ujmują wiarygodności instytucji.” – komentuje Katarzyna Radzikowska, radna Wilanowa (Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów).

Przykłady na świecie pokazują, że uporządkowane trasy piesze z funkcją edukacji przyrodniczej  wokół zabytkowych rezydencji nie muszą kolidować z potrzebami ochrony dziedzictwa kulturowego, nie muszą też kolidować z potrzebami rekreacyjnymi. Uporządkowana przestrzeń pod względem przyrodniczym i logicznie uzasadniony względami bezpieczeństwa ruch pieszych np.  omijający najcenniejsze wartości rezerwatu, w połączeniu z dyskretną małą architekturą i elementami edukacji – to sprawdzona metoda  ochrony niewielkich rezerwatów obejmujące ekosystemy leśne na obszarach zurbanizowanych.

Radni podejmą w najbliższym czasie inicjatywy zwołania wspólnej komisji Rad Dzielnic Wilanowa i Ursynowa dla omówienia dalszej ochrony walorów przyrodniczych Skarpy Warszawskiej, przy jednoczesnym udostepnieniu tych terenów dla mieszkańców Warszawy.

W tej sprawie zostały napisane przez mnie i radną Katarzynę Radzikowską następujące interpelacje:

  1. Lipiec 2016: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E8AC251A-31E4-4D0D-BE1E-2F010700F54F,frameless.htm
  2. Styczeń 2017: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/140DE5DD-F59C-4A7E-9255-F93B2613E06A,frameless.htm
  3. Kwiecień 2017: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/81F41ED9-B6A3-43E3-B377-A140FF843F26,frameless.htm
  4. Maj 2017: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AFFB4755-B23F-4ADC-A7CE-55BFB50800D5,frameless.htm