Na sesji rady Dzielnicy Ursynów zaprezentowałem Stanowisko kluby radnych ws. propozycji budżetu na 2016 rok. Poniżej przedstawiam jego treść.

Warszawa-Ursynów, 19.10.2015 r.

 

Stanowisko klubu radnych „Nasz Ursynów” ws. wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego (nr XII) do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy.

Przedłożony do zaopiniowania radnym załącznik dzielnicowego (nr XII) do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy (dalej: załącznik budżetowy dla Dzielnicy Ursynów na 2016) określa ogólną kwotę wydatków i wynosi 364 mln zł. W dokumencie odnajdziemy zarówno pozycje, które nas bardzo cieszą (edukacja), przy jednoczesnym braku pozycji, które wskazywały by na wartość dodaną rządów Platformy Obywatelskiej na Ursynowie, w postaci dodatkowych funduszy czy nowych inwestycji.

Struktura budżetu praktycznie od lat jest niezmienna. Jak co roku największą pozycje w wydatkach bieżących są wydatki związane z oświatą i edukacją, które stanowią 2/3 tej kwoty. Mimo że oświata konsumuje w skali całego budżetu najwięcej środków, to i tak w ciągu roku zawsze są „uzupełniane” z różnych źródeł, co wskazuje na to, że są one zawsze nie wystarczające.

Z przykrością musimy stwierdzić, że obecny budżet to kolejny już projekt, który marginalizuje inwestycje w dzielnicy, kosztem inwestycji miejskich. Budżet inwestycyjny w dzielnicy określono w kwocie 49 mln zł. Budżet inwestycyjny w sali całego miasta wynosi 2,4 mld zł. Tej dysproporcji nawet nie trzeba tłumaczyć. To ile dzielnice otrzymają na inwestycje i jakie muszą wypracować dochody określa miasto według określonych kryteriów. Mamy więc do czynienia z centralizację finansów, której dzielnice są podporządkowywane.

Przejdźmy jednak do sedna każdego budżetu, którym są wydatki inwestycyjne. To właśnie struktura tych wydatków pokazuje czy jako dzielnica możemy się rozwijać, tak aby sprostać wymaganiom naszych mieszkańców. W tym roku budżet inwestycyjny jest wyższy niż w ostatnich latach, ale uważna analiza struktury wydatków inwestycyjnych dowodzi iż jest to jednorazowy „zastrzyk” finansów, który może już się nie powtórzyć w kolejnych latach. Ten jednorazowy dopływ pieniędzy to kwota 35 mln zł przekazana dla Ursynowa na inwestycje edukacyjne w latach 2016-2019. Otrzymane środki finansowe okrzyknięte jako sukces obecnego Zarządu po analizie porównawczej z innymi dzielnicami są daleko mniejsze niż np. otrzymał Wilanów (65 mln) czy Bemowo (niecałe 50 mln zł). W przypadku Ursynowa tj. tylko ok. 10% ogólnej kwoty. Miasto stołeczne na cele inwestycji oświatowych dla wszystkich dzielnic przeznaczyło kwotę 366 mln zł. Trudno potraktować te decyzję inaczej niż celowe działanie polityczne przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Chcemy jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że każda dodatkowa „złotówka” pozyskana na ursynowską oświatę bardzo nas cieszy.

W 2016 Zarząd, proponuje przeznaczenie 20,73 mln złotych na 7 zadań inwestycyjnych, które znajdują się w ogólnej puli środków przeznaczonych na inwestycje tj. ponad 49 mln . Warto jednak przyjrzeć się strukturze pozostałych wydatków inwestycyjnych w podziale następujące grupy:

– nowe inwestycje/pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) – 13,09 mln zł

– miejski program budowy domów komunalnych – 8 mln zł,

– kontynuacje inwestycji z 2015 roku (Dom Kultury na Zielonym Ursynowie) – niecałe 2,46 mln zł,

– wydatki związane z niezrealizowanym budżetem partycypacyjnym na 2015 – 2,98 mln zł,

– projekt budżetu partycypacyjnego na 2016 rok – 2,64 mln zł.

Dopiero drugą pozycją w obecnych wydatkach inwestycyjnych stanowią „nowe” inwestycje na ponad 13 mln zł (czyli zaplanowane wcześniej w WPF). Za kwotę 7 mln zł przewidziana jest modernizacja ul. Rosoła od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego. Zakres tego zadania będzie obejmował przebudowę ulicy na odcinku 800 m. wraz z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej, ulicy odbarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. Tę inwestycję należy łącznie rozpatrywać z budową ul. Rosnowskiego (400.000 zł), która będzie połączeniem komunikacyjnym z ul. Nowokabacką realizowaną przez Dzielnicę Wilanów. Zarząd Ursynowa musi jedynie dokończyć inwestycje po stronie swojej dzielnicy. Przyjęte rozwiązania komunikacyjne w pierwszej kolejności dotkną mieszkańców Kabat i Natolina i mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego osiedlowych uliczek i parkingów w tym rejonie.

Warto też odnotować i pochwalić obecne władze za plany rozpoczęcia w 2016 roku budowy pierwszego na Kabatach samorządowego żłobka na 150 dzieci. Obawiamy się jedynie czy kwota 300.000 zł na projekt i rozpoczęcie budowy będzie wystarczająca, pamiętając, że tylko modernizacja pod nowy żłobek przy ul. 6 Sierpnia kosztowała ponad 1,2 mln zł. Ponad rok temu była to pierwsza nowa inwestycja żłobkowa na Ursynowie od ponad 25 lat. W tym miejscu w imieniu mieszkańców chcielibyśmy zapytać się o losy szkoły podstawowej, która miała być budowana przy ul. Zaruby na Kabatach.

Zielony Ursynów może cieszyć się budową ul. Gajdy (z odwodnieniem i oświetleniem), która to inwestycja w kwocie 350.000 zł będzie realizowana przy wsparciu prywatnej firmy. Cieszymy się, że obecnym władzom udało się ostatecznie wynegocjować model swoistej współpracy publiczno-prywatnego-partnerstwa. Realizowanie inwestycji drogowych w partnerstwie publiczno-prywatnym to osiągniecie poprzedniej kadencji i cieszymy się ze obecny Zarząd przy realizacji kosztowych inwestycji drogowych będzie się wzorował na koalicji Naszego Ursynowa z poprzedniej kadencji.

Również warte odnotowania i pochwalenia obecnych władz jest kontynuowanie działań zmierzających do rekultywacji stawów i oczek wodnych na Zielonym Ursynowie, które zostały we wcześniejszej kadencji zapoczątkowane rekultywacją jeziora Zgorzała i stawów Wąsal i Pozytywka. W roku 2016 obecny Zarząd zapowiada przygotowanie budowy kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego wraz z rekultywacją Stawu Zabłockiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia obszaru Krasnowoli i wszystko to, za kwotę 2 mln zł. Mamy nadzieję, że tak ambitne zadanie zostanie przeprowadzone bez zbędnej zwłoki i opóźnień.

Kolejna kwota w wysokości 2 468 000 mln zł ucieszy również mieszkańców Zielonego Ursynowa. Do końca września 2016 roku powinny zakończyć się prace budowlane pierwszego samorządowego Domu Kultury na Ursynowie. Ta pozycja budżetowa o tyle nas cieszy, że jest realizacją postulatów, o które zabiegał przez 9 lat jeden z radnych Naszego Ursynowa i jest to kontynuacja rozpoczętej wcześniej inwestycji.

Kolejnym programem miejskim jaki jest realizowany w naszej dzielnicy to budowa mieszkań komunalnych. Za kwotę 8 mln zł jakie otrzymaliśmy z miasta mamy za zadanie przy ul. Kłobuckiej wybrać wykonawcę oraz rozpocząć budowę 3 domów z 76 mieszkaniami i miejscami garażowymi.

Za kwotę 1,3 mln zł w 2016 roku będzie realizowana droga – przedłużenie ul. Belgradzkiej stanowiąca dojazd do ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności przy ul. Moczydłowskiej. Następnie, za niecałe 3 mln zł będzie realizowany w 2016 roku, po rocznym opóźnieniu, pierwszy projekt budżetu partycypacyjnego – wspomniany już ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Bardzo żałujemy, że zabrakło woli politycznej obecnym władzom dzielnicy, które nie doprowadziły do rozpoczęcia budowy w bieżącym roku tego ważnego dla środowiska osób niepełnosprawnych projektu.

Podsumowując:

Klub radnych „Nasz Ursynów” dostrzega pozytywne oznaki zapisane w załączniku budżetowym dla Dzielnicy Ursynów na 2016, szczególnie te związane z dodatkowymi środki finansowymi na edukację. Zobowiązani jesteśmy jednak spojrzeć na pozycję nowych inwestycji, ich wysokość i strukturę. Z tej analizy wynika, że najpoważniejszą inwestycję, zawdzięczamy władzom z Wilanowa (oraz wcześniejszym planom wynikającym z WPF), które konsekwentnie realizują swoje zamierzenia komunikacyjne. Dzielnica Ursynów musi tę inwestycję (połączenie obu dzielnic ul. Rosnowskiego) jedynie kontynuować po swojej stronie. Mamy świadomość, jak przyjęte przez miasto stołeczne rozwiązanie komunikacyjne może zakorkować Ursynów w rejonie Kabat i Natolina. Mimo, że ul. Rosoła jest drogą powiatową, zarządzaną przez Zarząd Dróg Miejskich (dalej: ZDM) inwestycja ta realizowana jest przez Dzielnicę Ursynów, to w przypadku budowy całego ciągu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Karczunkowska (również drogi powiatowej w zarządzie ZDM) od lat mieszkańcy Zielonego Ursynowa nie mogą wymóc, aby inwestycja ta została umieszczona w planach budżetowych ZDM, ani Dzielnicy Ursynów. Podobnie jak Zielony Ursynów już w 2016 będzie miał wybudowany samorządowy Dom Kultury, tak w obecnym budżecie na 2016 rok nie możemy wyczytać żadnej choćby najmniejszej pozycji związanej z budową Centralnego Domu Kultury. Odnotowujemy aktywność rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy, którzy informują o poczynionych już pewnych krokach, które mają nas przybliżyć do budowy tego ważnego obiektu kulturalnego na Wysokim Ursynowie. Mimo wszystko pamiętamy jak długo czekaliśmy na rozpoczęcie budowy Domu Kultury na Zielonym Ursynowie oraz przypominamy sobie słowa Pana Burmistrza Roberta Kempy, który obejmując rządy w naszej Dzielnicy zapewniał, że budowa Centralnego Domu Kultury jest dla niego bardzo ważna.

Mając na uwadze, że w Dzielnicy Ursynów współrządzi Platforma Obywatelska, która ma większość zarówno w radzie m.st. Warszawy oraz ma mocne wsparcie polityczne u Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz wielkie oczekiwania wynikające z dobrych układów z tymi ośrodkami władzy, ostateczny kształt załącznika budżetowego dla Dzielnicy Ursynów na 2016 głęboko rozczarowuje. W naszej ocenie nie widzimy żadnych nowych, autorskich inwestycji, które w sposób rewolucyjny wskazywałyby, że zmieniły się władze w Dzielnicy Ursynów, a mieszkańcu Ursynowa z tego faktu korzystają.

Uważamy, że w załączniku budżetowym m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów na 2016 rok powinny dodatkowo znaleźć się takie inwestycje jak:

– rozpoczęcie budowy Centralnego Domu Kultury (6 mln zł),

– budowa ścieżki i drogi rowerowej przy ul. Karczunkowskiej (3 mln zł),

– przygotowanie projektu pod budowę Miejskiego Targowiska na Ursynowie (0,5 mln zł),

– budowa Domu Seniora (7 mln zł),

modernizacja dwóch boisk: przy szkole podstawowej nr 81 i przedszkola (przy Puszczyka (4mln zł ) i boisko przy nr 313 przy ul. Cybisa (2 mln zł),

budowa przedszkola specjalnego (6 mln zł).

Podane kwoty są szacunkowe i wynoszą łącznie 29,5 mln zł.

Wymieniony katalog niezbędnych inwestycji nie wyczerpuje potrzebnych inwestycji na terenie dzielnicy, szczególnie z zakresu infrastruktury na cele społeczne.

W związku z powyższym, klub radnych „Nasz Ursynów” będzie głosował przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu załącznika budżetowego dla Dzielnicy Ursynów na 2016. Tym samym dajemy ważny sygnał dla władz dzielnicy, że środki w załączniku budżetowym na 2016 są niewystarczające i należy podjąć działania zmierzające do pozyskania większych środków z miejskiego budżetu. Dodatkowo uważamy, iż w momencie konstruowania załącznika budżetowego jest to najlepszy czas do zaakcentowania wobec władz m.st. Warszawy, że aspiracje Ursynowa są większe niż wynika to z projektu załącznika. Opiniując projekt pozytywnie zgadzamy się na wszystkie jego mankamenty i odbieramy sobie szansę na zaadresowanie potrzeb dzielnicy.

Klub radnych „Nasz Ursynów”
Ewa Cygańska, Katarzyna Niemyjska, Goretta Szymańska, Daniel Głowacz, Leszek Lenarczyk, Paweł Lenarczyk