Warszawa, 26.09.2017

Komunikat prasowy

W dniu dzisiejszym przedstawiciele środowiska motocyklistów byli gośćmi Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki „Badania zachowań motocyklistów w ruchu drogowym w kontekście ewentualnego dopuszczenia tej kategorii użytkowników na pasy autobusowe w Warszawie”. Badania były prowadzone w miesiącach maj-wrzesień 2017 roku i polegały na analizie ruch na wybranych odcinkach ul. Radzymińskiej i Trasy Łazienkowskiej.

Z badań wynika, że już teraz, szczególnie w godzinach szczytu, większość motocyklistów korzysta z buspasów. Motocykliści korzystający z buspasów jeżdżą po nich wolniej i bezpieczniej. Jeżeli dochodzi do konfliktów komunikacyjnych to więcej ich jest na linii motocykle – samochody osobowe, a bardzo sporadycznie dochodzi do nich pomiędzy motocyklami i autobusami. W zależności od badanego odcinak od 60% do 90% motocyklistów przestrzega ograniczeń prędkości na testowanych odcinkach.

Politechnika Warszawska rekomenduje dopuszczenie do wpuszczenia motocykli na pilotażowe buspasy w Warszawie i dalsze prowadzenie badań. Obecnie wyniki badań zostaną przedstawione władzom Warszawy, które ostatecznie przesądzą o dopuszczeniu do pilotażowego korzystania przez motocyklistów z wybranych stołecznych buspasów. Wysoko oceniamy metodologię i wykonanie przez Politechnikę Warszawską samych badań. Z przyjemnością odnotowujemy przychylność miejskich biur związanych z zarządzaniem transportem miejskim i mobilnością dla idei wpuszczenia motocyklistów na stołeczne buspasy. Szczególne podziękowania przekazujemy na ręce dyrektora ZTM p. Wiesława Witka, który wykazał dużą dozę życzliwości środowisku stołecznych motocyklistów i pozostaje otwarty na dialog z tym środowiskiem, co dostrzegamy i tym bardziej jesteśmy wdzięczni.

Wierzymy również, że władze Warszawy dodatkowo wezmą pod uwagę złożoną na ręce pani prezydent petycję w sprawie dopuszczenia motocykli na stołecznych buspasach, pod którą podpisało się ponad 4,7 tysiąca motocyklistów. Petycja została dostarczona do stołecznego Ratusza przez środowisko stołecznych motocyklistów w dniu 7 sierpnia br.

Wierzymy, że wyniki badań, petycja przekonają panią Prezydent m.st. Warszawy, aby ustalić realną ścieżkę wpuszczenia motocyklistów na stołeczne buspasy, co zapewne pozytywnie zostanie odebrane przez to liczne i ważne środowisko stołecznych motocyklistów.

Przedstawiciele środowiska motocyklistów

 

A już w godzinach popołudniowych (26.09.2017) prezydent m.st. Warszawy p. Renata Kaznowska oficjalnie potwierdziła, że od nowego sezonu motocykliści będą mogli przez rok czasu poruszać się testowo po buspasie na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej.

źródło: [FB]