W dniach 27-28 marca w Warszawie był organizowany Kongres Innowatorów. Drugi dzień kongresu odbywał na Ursynowie na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. W tym dniu na Kongresie pojawili się nie tylko szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej ale wystąpiła również na nim, z inspirującym przemówieniem prezes YouTube pani Susan Wojcicki. To w naszej dzielnicy na koniec Kongresu w dniu dzisiejszym została podpisana tzw. „Deklaracja Warszawska” w sprawie innowacyjności Grupy Wyszehradzkiej. Dobrze, że władze państwowe stawiają na innowacyjną gospodarkę. To dobre działanie o ile zostanie wdrożone i zacznie przynosić wymierne efekty polskiej gospodarce. Jest ważna kwestia dla rozwoju naszej gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Mieszkając na Ursynowie możemy być dumni, bo to w naszej dzielnicy powstała za kwotę ponad 350 mln zł jedna z większych innowacyjnych inwestycji naukowych – Cezamat czyli Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, które powstało jako konsorcjum uczelni wyższych i jednostek badawczych. Już jakiś czas temu sformułowałem wraz z prof. Lech Królikowski wizję Ursynowa jako „Doliny Krzemowej”. To właśnie wokół CEZAMATu czyli na terenie ursynowskich Wyczółek mogą powstawać innowacyjne przedsięwzięcia naukowo-gospodarcze. Od kilku lat próbuję promować ideę powstania Parku Polskich Wynalazców, nie tylko jako hołd dla polskiej myśli wynalazczej ale również jako miejsce gdzie można pokazać przyszłość polskich innowacji. „Ławki polskich wynalazców” projekt zgłoszony przeze mnie, Piotra Skubiszewskiego i Piotra Gąsowskiego w Budżecie Partycypacyjnym na 2018 rok to symboliczne pokazanie jak można patrzeć na innowacje w naszej dzielnicy. Chciałbym aby, burmistrz Ursynowa pan Robert Kempa spojrzał na projekt Parku Polskich Wynalazców czy Pikniku Młodych Wynalazców nie w kategoriach politycznych ale przede wszystkim jako możliwość wsparcia pomysłu budowy naszej dzielnicy opartej na wiedzy. Obecność na naszym terenie takich uczelni jak SGGW czy Vistula oraz takich przedsięwzięć jak CEZAMAT to szansa dla naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że ją wykorzystamy.

Paweł LENARCZYK