W środę 31 maja 2023 r. odbyła się konferencja prasowa na Kabatach warszawskich radnych Polski 2050 Szymona Hołowni. Dotyczyła ona wprowadzenia regulacji dla automatów przechowujących przesyłki. Katarzyna Radzikowska, radna Dzielnicy Wilanów, Donata Rapacka, radna Dzielnicy Żoliborz, Magdalena Rogozińska i Paweł Lenarczyk, radni Dzielnicy Ursynów wskazywali, że korzystanie z wygodnych i potrzebnych usług automatów nie może odbywać się kosztem komfortu życia części mieszkańców. Dziś prawo budowlane nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia na automaty. Chodzi o urządzenia typu: bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Daje to prawie nieograniczone możliwości stawiania wolnostojących automatów w każdej lokalizacji bez możliwości wyrażenia sprzeciwu lokalnej społeczności. Czasami są to konstrukcje długości nawet kilkunastu metrów mocno ingerujące w ład przestrzenny miasta. 

Automat do przechowywania paczek przy ul. Villardczyków

W opinii radnych należy podjąć działania, które określa ramy stawiania tych urządzeń. Dlatego, jako radni warszawskich dzielnic wystąpili do władz miasta Warszawy o zbadanie możliwości wypracowania zasad lokowania nowych urządzeń w naszym mieście. Uważają oni, że miasto powinno przeanalizować możliwość szczegółowego określenia zasad lokowania automatów zawartych w uchwale krajobrazowej, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub wypracować zasady dobrych praktyk przy stawianiu tych urządzeń. Radni zwrócą się również do parlamentarzystów z Polski 2050 Szymona Hołowni o zbadanie możliwości bardziej szczegółowego określenia zasad stawiania automatów. Sąsiedztwo tych urządzeń jest jak najbardziej pożądane społecznie, ale jednocześnie powinno być jak najmniej uciążliwe dla sąsiadów tych urządzeń. 

Automat do przechowywania paczek przy ul. Wańkowicza

– Coraz dynamiczniej rozrastające się usługi automatów to nie tylko problem Ursynowa czy Warszawy. Automatyzacja naszych zakupów dotyczy już całej Polski. Automaty te są bardzo użyteczne i każdy z nas z nich korzysta. Są jednak przykłady, kiedy ich lokalizacja wywołuje protesty mieszkańców. Powinniśmy tworzyć dobre praktyki, a eliminować te złe. Dlaczego mamy tolerować “wolną amerykankę” w przypadku zjawiska tak powszechnego w naszym mieście? W naszej ocenie władze Warszawy powinny przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie, a ich ustalenia zawrzeć w uchwale krajobrazowej, miejscowych planach czy zasadach opisujących dobre praktyki przy lokowaniu chociażby  automatów sprzedażowych – powiedział Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów (Polska 2050 Szymona Hołowni).

Interpelacja

Poniżej załączam treść mojej i Magdaleny Rogozińskiej interpelacji. Podobne interpelacje złożyły do swoich urzędów dzielnic: Katarzyna Radzikowskiej (radna Wilanowa) oraz Donata Rapacka (radna Żoliborza).

Warszawa, 31.05.2023

Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Interpelacja w sprawie uregulowania zasad lokalizacji automatów na terenie m.st. Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor,

dziś prawo budowlane nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia na automaty typu bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Daje to prawie nieograniczone możliwości stawiania wolnostojących automatów w każdej lokalizacji bez możliwości wyrażenia sprzeciwu lokalnej społeczności. Należy podjąć działania, które by określiły ramy działania tych urządzeń lokowanych w m.st. Warszawa.

Do nas, jako radnych warszawskich dzielnic, coraz częściej docierają głosy niezadowolonych mieszkańców z lokalizacji automatów. Problemem jest nie tylko estetyka przestrzeni publicznej. Umiejscowienie automatów w zbyt bliskiej odległości od mieszkań, zabudowań – czasami zdarzają się przypadki umieszczania tych urządzeń 1,5 metra od okien mieszkań – nie powinno mieć miejsca, albo powinno być określone w zasadach lub przepisach prawa miejscowego.

Zdarza się również, że umiejscowienie tych automatów ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo pieszych – zarówno podczas dostaw, jak i wtedy gdy klienci podjeżdżają samochodami przystając nielegalnie “na chwilę”. Innym problemem bywa degradacja zieleni na działkach sąsiadujących z automatami.

Uważamy, że miasto powinno przeprowadzić ogólnomiejskie konsultacje, aby zbadać ten temat oraz ustalić jakie są oczekiwania mieszkańców względem tych urządzeń.

W naszej opinii doprecyzowanie lokalizacji i zasad stawiania automatów powinno zostać opisane:

– we wszystkich nowo sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w m.st. Warszawa,

– w warszawskiej uchwale krajobrazowej, traktując te urządzenia na równi z ogrodzeniami czy małą architekturą,

– w ogólnomiejskim dokumencie dobrych praktyk dla lokowania automatów w m.st. Warszawa.

Konferencję można obejrzeć pod linkiem: https://fb.watch/kSRTWtdIec/