2 kwietnia Ursynów odwiedził poseł Michał Kobosko (Polska 2050 Szymona Hołowni), który udzielił wsparcia dla kandydatów komitetu Otwarty Ursynów Polska 2050 startujących do Rady Dzielnicy Ursynów. Na konferencji prasowej zostało zaprezentowane “10 priorytetów dla Ursynowa” komitetu Otwarty Ursynów Polska 2050 oraz planowane wsparcie posła dla inicjatyw wspierających ursynowski, ale również warszawski samorząd. 

– 7 kwietnia br. odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy radnych 18 dzielnic, Rady Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Do wszystkich tych szczebli 2050 Polska wystawia swoich kandydatów w formule Trzeciej Drogi lub jak to ma miejsce na Ursynowie współdziałając z lokalnym stowarzyszeniem Otwarty Ursynów. Łączy nas nie tylko wspólna wizja dzielnicy ale również program. Cieszę się, że komitet Otwarty Ursynów Polska 2050 jako pierwszy został zarejestrowany na Ursynowie ale co ważniejsze jako pierwszy zaprezentował swój program. Z 10 priorytetów dla Ursynowa szczególnie będę wspierał ten, aby jak najszybciej na Ursynowie zawitał Urząd Skarbowy, Prokuratura i Sąd Okręgowy. W Sejmie będę wspierał ważne nie tylko dla mieszkańców Ursynowa ale całej Warszawy tematy uregulowania gruntów spółdzielni mieszkaniowych oraz ustawowe wsparcie dla przyspieszenia budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – powiedział Michał Kobosko, poseł na Sejm RP (Polska 2050 Szymona Hołowni).

Polskę 2050 i Otwarty Ursynów połączyło to, jak widzimy kierunki rozwoju miasta i naszej dzielnicy. Pragniemy Warszawy nowoczesnej, wrażliwej na potrzeby wszystkich jej mieszkańców. W sposób szczególny chcemy dbać o kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Większość osób reprezentujących ruch Polska 2050 po raz pierwszy bierze udział w wyborach samorządowych. Mając jako partnera stowarzyszenie, które reprezentują doświadczeni radni tworzymy zespół, który nie tylko chce zmian, ale też będzie wiedział jak je osiągnąć – powiedział Jerzy Szempliński, członek Stowarzyszenia Polska 2050, lider kabackiej listy komitetu. 

W czasie trwającej kampanii wyborczej udało nam się spotkać z setkami mieszkańców Ursynowa, z częścią z nich spotkaliśmy się osobiście, odwiedziliśmy w ich mieszkaniach i domach, odbyliśmy tysiące rozmów o Ursynowie. To wszystko pozwoliło nam na dogłębne zrozumienie problemów, które są ważne dla mieszkańców Ursynowa oraz przygotowanie programu „Ursynów – Dzielnica Jakości”. Cieszymy się, że w naszej wyborczej drodze mamy duże wsparcie również kandydatów do Rady Warszawy oraz posła Michała Kobosko. Wiele problemów, którymi zajmujemy się na Ursynowie niejednokrotnie wykracza poza standardowe kompetencje Dzielnicy Ursynów – powiedział Piotr Skubiszewski, lider stowarzyszenia Otwarty Ursynów. 

– Zapowiedź podjęcia przez posła Michała Kobosko działań ws. ustawowych regulacji gruntów spółdzielni mieszkaniowych czy specustawy wodno-kanalizacyjnej, która przyspieszy budowę wodociągów i kanalizacji na Zielonym Ursynowie, Wawrze czy Wilanowie to konkrety, za które mogę podziękować posłowi Michałowi Kobosko w imieniu mieszkańców Ursynowa. Osobiście będę wspierał posła przy pracy nad tymi ustawami – powiedział Paweł Lenarczyk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów z Polski 2050 i Otwartego Ursynowa.

10 priorytetów Otwarty Ursynów Polska 2050

Przyjazny Ursynów: uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania, ochrona terenów zielonych przed zabudową, zapobieganie niekontrolowanej zabudowie, uregulowanie gruntów spółdzielni mieszkaniowych.

Ursynów w zieleni: tworzenie nowych i modernizacja istniejących parków, toalety w parkach, więcej ławek i koszy na śmieci, nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Mobilny Ursynów: zwiększenie liczby kursów autobusowych, trasy bardziej dopasowane do potrzeb mieszkańców, zadaszenia wejść do stacji metra, przystanki autobusowe wyposażone w wiaty, spójna sieć dróg rowerowych, więcej stacji Veturilo.

Wszystkie urzędy na Ursynowie: działania na rzecz stworzenia siedziby dla urzędu skarbowego, sądu rejonowego oraz prokuratury rejonowej – obecnie te placówki funkcjonują poza dzielnicą.

Ursynowskie targowisko: nowe i estetyczne targowisko, zamiast obecnie funkcjonującego przy ul. Płaskowickiej.

Sportowy Ursynów: remonty boisk przyszkolnych i remonty placów zabaw, budowa obiektu sportowego na Zielonym Ursynowie, więcej zajęć sportowych dla seniorów.

Budowa i modernizacja dróg: przedłużenie ul. Ciszewskiego do Wilanowa, modernizacja Karczunkowskiej i innych ulic na Zielonym Ursynowie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, remonty ulic, dróg rowerowych i chodników.

Uporządkowanie parkowania: działanie na rzecz budowy nowych parkingów Parkuj i Jedź w celu poprawy sytuacji parkingowej przy stacjach metra i na Zielonym Ursynowie, wsparcie dla możliwości budowy parkingów wielopoziomowych na Wysokim Ursynowie.

Zielona energia: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (w tym placówek oświatowych) poprzez rozwój sieci instalacji fotowoltaicznych i termomodernizację.

Ursynów kultury: bogaty program lokalnych placówek kultury, wsparcie dla inicjatyw mieszkańców, oferta dedykowana dla seniorów.