W związku z podaniem do publicznej wiadomości wyników wyborów do rady Dzielnicy Ursynów, chciałem podzielić się miłą dla mnie informacją, że otrzymałem 1575 głosów i zostałem wybrany na kolejną kadencję radnym. Jest to najlepszy, jednostkowy wynik z pośród wszystkich radnych, którzy dostali się do obecnej rady Dzielnicy Ursynów.

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój głos oraz wszystkim tym, którzy wspierali mnie i pomagali mi w czasie kampanii wyborczej.

Będę równie ciężko pracował i starał się być dobrym radnym.