Władze Spółdzielni SBM „Stokłosy” poinformowały pismem Radę Dzielnicy Ursynów o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców ul. Związku Walki Młodych. Ankieta dotyczyła pozostawienia lub ewentualnej zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych. 92% mieszkańców ul. ZWM opowiedziało się przeciwko zmianie nazwy ulicy.

Tzw. ustawa dekomunizacyjna wejdzie w życie 2 września 2016. Samorządy będą miały 12 miesięcy na zmiany nazw opisanych w Ustawie. Jeżeli w tym czasie samorządy takich zmian nie dokonają, wówczas w ciągu 3 miesięcy może to zrobić Wojewoda, jednak jeżeli dotyczy to ulicy wewnętrznej, wówczas On musi uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym leży ta droga. Ulica Związku Walki Młodych ma status drogi wewnętrznej.

Przewiduję, że jeżeli władze miasta nie podejmą działań zmierzających do zmiany nazwy tej ulicy i dojdzie do etapu, na którym inicjatywę przejmuje Wojewoda, wówczas będzie musiał On uzyskać zgodę na zmianę u właściciela drogi czyli miasta stołecznego Warszawy i prawdopodobnie – jeżeli do tego czasu zostaną uregulowane kwestie związane z własnością gruntów – od Spółdzielni SBM „Stokłosy”. Z poniższej ankiety wynika, że Spółdzielnia nie wyrazi zgody na taką zmianę. Mam nadzieję, ze również władze Warszawy będą respektował wolę rady Dzielnicy Ursynów wyrażoną w stanowisku z 17 maja 2016 zaproponowany przez klub radnych „Nasz Ursynów” i wówczas do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych nie powinno dojść.

Warto odnotować, że w podobnej ankiecie w 2004 roku za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy ZWM zagłosowało 96,60% mieszkańców.

 

Wyniki_ankiety_SBM_Stoklosy_zmiana_nazwy_ZWM