Z wielką przyjemnością chciałbym poinformować, że 16 października br. Rada Warszawy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego [mapka]. Przystąpienie to obejmuje m.in. tereny placów zabaw przy ul. ZWM/Bacewiczówny, które chcą odzyskać byli właściciele.

Przypomnę tylko, że 3 lipca br. Rada Warszawy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy, którego granice dochodziły do ul. Jastrzębowskiego. Po mojej interwencji obszar przystąpienia został rozszerzony o tereny, o którym wspomina uchwała Rady Warszawy z dnia 16 października br.

Tym samym dla całego terenu osiedla Stokłosy rozpoczęła się procedura planistyczna.
O dalszych działaniach będę Państwa na bieżąco informował.