Poniżej prezentuję komentarz Inicjatywy „Motocykle na buspasy” jaki został wydany po komunikacie władz m.st. Warszawy w dniu 2.06.2020.

Cieszymy się, że pod wpływem działań środowiska motocyklistów władze miasta jednoznacznie zadeklarowały, że projekt wpuszczenia motocykli na stołeczne buspasy będzie kontynuowany i sukcesywnie wdrażany na kolejnych warszawskich buspasach, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami prezydenta m.st. Warszawy. Jako grupa inicjatywna „Motocykle na buspasy”, tak jak walczyliśmy do tej pory, tak nadal będziemy z uwagą śledzili działania władz miasta polegające na wdrożeniu projektu wpuszczenia motocykli na wszystkie, stołeczne buspasy.

W lutym br. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że do końca kwietnia br. zostaną udostępnione wszystkie buspasy dla motocyklistów. W dniu 5 maja 2020 roku zwróciłem się do Biura Polityki Mobilności i Transportu z pytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej prosząc o „informację kiedy pojawi się oznakowanie poziome i pionowe na stołecznych buspasach informujące, że motocykliści mogą się po nich poruszać. Prezydent R.Trzaskowski zapowiedział, że ma to nastąpić do końca kwietnia br. Z informacji jakie posiadam od motocyklistów wiem, że takie oznakowanie jeszcze się nie pojawiło na warszawskich buspasach”.

W odpowiedzi z dnia 29 maja br. Biuro Polityki Mobiności i Transportu poinformowało, że musi zweryfikować swoje priorytety inwestycyjne. Z pisma nie wynika czy w tym roku pojawi się oznakowanie buspasów i dopuszczenie motocyklistów po poruszania się nimi czy też nie. Pytanie jakie są to koszty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym, że miasto analizuje ten temat, który został wcześniej zapowiedziany przez prezydenta m.st. Warszawy.

odpowiedz ws. oznakowania buspasów
Odpowiedz Biura Polityki Mobilności ws. oznakowania buspasów i wpuszczenia na nie motocyklistów