W imieniu uczniów warszawskich szkół oraz przedstawicieli Pokolenia 2050 wystąpiłem do prezydenta Rafała Trzaskowskiego z interpelacją o powołanie miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. Celem jest obrona praw  i wsparcie uczniów przy rozwiązywaniu problemów. Takie instytucje istnieją już w takich miastach jak Lublin czy Białystok. Teraz czas na Warszawę.

– Uczniowie mają coraz więcej problemów w relacjach ze szkołą, rówieśnikami czy w odnalezieniu się w nowej sytuacji związanej z rozchwianiem systemu edukacyjnego spowodowanego przez Covid-19. Młodzi ludzie nierzadko nie mają do kogo się zgłosić, a obecna pomoc psychologiczna w szkołach może być niewystarczająca. Na to wszystko nakłada się próby zwiększenia roli kuratorów i wpływania na decyzję szkoły. Za chwilę może okazać się, że w szkole ważniejsze będą wojny światopoglądowe niż dobro ucznia. Musimy pamiętać, że dobro ucznia powinno dla nas wszystkich stanowić dobro nadrzędne. Na jego straży powinien stać miejski Rzecznik Praw Ucznia – mówi Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów z Polski 2050.

– Dyskryminacja, niesprawiedliwe ocenianie pracy uczniów, brak pomocy psychologicznej. Na takie problemy natrafia dzisiejsza młodzież w szkołach. Według naszej wiedzy nawet ponad 1/3 uczniów warszawskich szkół uważa iż ich prawa są rażąco naruszane! Musimy to zmienić i dlatego żądamy powołania miejskiego Rzecznika Praw Ucznia – powiedział Ludwik Patyra z Pokolenia 2050, inicjator powołania Rzecznika Praw Ucznia.

Treść interpelacji z 7 grudnia 2021 r. ws. powołania Rzecznika Praw Ucznia, skierowanej do prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości powołania w warszawskim ratuszu rzecznika praw ucznia. Rzecznik powinien reprezentować interesy uczniów szkół w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, konflikty pomiędzy dyrekcją i kadrą nauczycielską. Rzecznik powinien być pierwszą instytucją do jakiej powinien się zgłosić uczeń, który sam nie może sobie poradzić z określonymi sytuacjami, w których oczekuje konkretnej pomocy.

Taki instytucje znane są w innych miastach np. Białymstoku. W mieście tym rzecznik praw ucznia zajmuje się m.in.:

– upowszechnianiem wiedzy o prawach ucznia,

– informowaniem uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw,

– wsparciem uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole,

– propagowaniem mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia,

– współpracą z samorządami uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,

– wsparciem działań szkolnych rzeczników praw ucznia,

– współpracą ze wszystkimi podmiotami, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia.

W mojej ocenie rzecznik praw dziecka powinien blisko współpracować z Młodzieżowymi Radami Dzielnic i Rady Warszawy, a jego ustanowienie powinno zostać poprzedzone konsultacjami z tymi radami.

Tym samym proszę o rozpatrzenie procedury powołania, wyboru oraz prawnego umocowania rzecznika praw ucznia w m.st. Warszawa.

Interpelacja w BiP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FCDE3D6F-07F7-478E-95D3-3BF00D75D12B,frameless.htm