20 stycznia 2016 odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa poświęcona problemowi szkód wyrządzonych przez dziki na terenie Dzielnicy Ursynów. Poniżej prezentuję moje podsumowanie z tej komisji. Problematyka poruszana na komisji to kontynuacja mojego wcześniejszego zainteresowania problemem dzików na terenie Ursynowa.

Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2016 r., godz. 18.00, sala nr 136 ws. dzików.

Odłownie

W Warszawie są 32 odłownie dzików, z czego 7 na terenie Dzielnicy Ursynów. Odłownie – w związku z brakiem zgody Konserwatora Przyrody – są ustawiane na obrzeżach Lasu Kabackiego, a nie bezpośrednio w nim. W 2015 roku na terenie dzielnicy zostało odłowionych około 80 dzików. Odłowione dziki są wywożone do obwodów łowieckich oddalonych od Warszawy ponad 100 km. Pierwsze odłownie w naszej dzielnicy pojawiły się około 2012 roku.

Dziki w Lesie Kabackim

W samym Lesie Kabackim żyje około 80 dzików, dodatkowo w jego okolicach żyją kolejne osobniki. Szacuje się, że w sumie pogłowie dzików w dzielnicy Ursynów przekracza 100 szt. Populacja dzików jest zasilana przez osobniki migrujące z rejonów przylegających do Ursynowa. W ocenie mieszkańców ta populacja może być jednak większa.

Bezpieczeństwo

Dzik z natury nie jest agresywny. Boi się człowieka. Jest zwierzęciem słabo widzącym ale za to ma fantastyczne powonienie (400 razy lepsze niż pies), które staje się ich busolą. Aby spłoszyć dzika wystarczy czasami krzyknąć i lub głośno klasnąć. Potrafi jednak zaatakować psa, które reaguje agresywnie na dzika, uznając go instynktownie za drapieżnika. Wśród zgłaszanych przez mieszkańców groźnych sytuacji, związanych z napotkanymi w Lesie Kabackim dzikami, przeważa jeden scenariusz wydarzeń. Spacerujący z psem spotyka dzika. Pies zaczyna szczekać na dzika, następnie biegnie w kierunku właściciela, a obszczekany chwilę wcześniej dzik podąża w ślad za psem.

Wyjątkową ostrożność warto zachować, gdy na swej drodze spotkamy lochę z młodymi. Agresywne zachowanie jest wówczas sposobem zapewnienia bezpieczeństwa swojemu potomstwu.

Redukcja dzików

Termin obwiązywania decyzji na odstrzał redukcyjny na terenie m.st. Warszawy to 30.04.2016. Procedury są zawarte w ww. decyzji oraz istniejących aktach prawnych. Nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek działań bez opracowanych i przyjętych procedur.

Nie ma możliwości farmakologicznego ograniczenia populacji (sterylizacji) dzików.

Statystyki

Według Straży Miejskiej na terenie Ursynowa w 2015 roku było 171 jednostkowych zgłoszeń dot. dzików. W 2014 było ich 155 ale dotyczyły one zdarzeń z dzikimi zwierzętami (w tym również dzikami). Z wypowiedzi przedstawicieli Lasów Miejskich i obecnych na Komisji myśliwych, wynika, że rozrost populacji dzików w ostatnich latach stał się problemem o charakterze ogólnopolskim.

Przyczyny wzrostu populacji dzików

Przedstawiciele Lasów Miejskich wskazywali, że obecnie dzik nie ma naturalnego zagrodzenia i swobodnie się rozmnaża. Jednak zachodzą niepokojące zmiany w dzietności dzików. Do niedawna dziki miewały potomstwo raz w roku, teraz, dwa czy trzy razy w roku. Dochodzi to tego, że już roczne, młode warchlaki mają potomstwo. Jedną z przyczyn jest łatwość dostępu do żywności oraz jedzenie przez dziki pożywania wysokokalorycznego (np. kukurydzy).

Szkody

Szkody w uprawach rolnych są rekompensowane odszkodowaniami wypłacanymi przez Urząd Marszałkowski. Skarb Państwa jest właścicielem zwierzyny i płaci odszkodowania za szkody na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Uchwała Komisji Zielonego Ursynowa ws. dzików

Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2016 roku podjęła jednomyślnie uchwałę Nr 13 o następującej treści:

Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zwraca się do Zarządu Dzielnicy Ursynów w porozumieniu z Lasami Miejskimi i Strażą Miejską – o opracowanie katalogu działań zmierzających do przeciwdziałania stratom spowodowanym przez dziki na posesjach i terenach rolnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

Artykuł po Komisji: [Gazeta Stołeczna]

Dalsze działania

1. realizacja ww. uchwały

2. wskazanie nowych miejsc na odłownie (Krasnowola, ul. Jagielska)

3. wykaszanie nawłoci w „otulinie” Lasu Kabackiego

4. przekazanie przez Lasy Miejskie Broszury informującej o dzikach

5. Lasy Miejskie ponowie wystąpią do Konserwatora Przyrody o możliwość ustawienia odłowni na terenie Lasu Kabackiego.

Zgłoszenia incydentów związanych z dzikami

Straż Miejska: 986

Infolinia miejska: 19115

Łowczy (24h): 600020746

Więcej informacji:

Lasy Miejskie [DZIKI]