25 listopada 2019 roku spotkaliśmy się z senator Barbarą Borys-Damięcką. Panią senator chcieliśmy zainteresować m.in. problemem budowy filtrów w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Po spotkaniu Pani senator wysłała interpelację do Ministerstwa Infrastruktury,

Odpowiedz na nasze wystąpienie
Interpelacja senator Barbary Borys-Damięckiej do ministra Andrzeja Adamczyka – strona 1
Interpelacja senator Barbary Borys-Damięckiej do ministra Andrzeja Adamczyka – strona 2

Pani senator otrzymała poniższą odpowiedz na swoje wystapienie.

Odpowiedz sekretarza stanu na interpelację senator Barbary Borys-Damięckiej ws. filtrów POW

Niestety, minister nadal odpowiada, że budowa filtrów będzie możliwa dopiero po wybudowaniu i oddaniu do użytku tunelu POW. Chciałbym podziękować pani senator za działania podjęte na rzecz bardzo ważnej kwestii związanej z bezpieczeństwem mieszkańców Ursynowa.

Nadal będziemy pilotowali sprawę budowy filtrów w tunelu POW.