Z mojej inicjatywy 22 października br. (środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (sala 136, I. p), odbędzie się Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, w porządku obrad której znajdują się dwa punkty:

– informacja P.P. „Porty Lotnicze” na temat stanu zaawansowania prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o wykonanie izolacji akustycznych oraz innych roszczeń w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Chopina w Warszawie.

– hałas lotniczy – sytuacja obecna oraz możliwości jego obniżenia.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszam.
Jeżeli mają Państwo pytania do powyższych tematów, mogą jej Państwo zadać, za moim pośrednictwem w formie mailowej (pawel.lenarczyk@vip.wp.pl).