Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli wspólną interpelację ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7. Radni „Naszego Ursynowa” wyrażają w niej zaniepokojenie wydarzeniami jakie miały miejsce 22 lutego przy ul. Koncertowej. Uważamy, że władze władze dzielnicy powinny zwrócić się z „prośbą do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych o to aby dochowywano należytej staranności przy sprawdzaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych i usługowych na terenie dzielnicy Ursynów pod kątem ewentualnego zagrożenia budowlanego dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem oceny technicznego stanu elewacji i ich ociepleń oraz o to, aby rozważono zrealizowanie kontroli w następstwie wczorajszego wydarzenia celem uniknięcie tego typu niebezpiecznych zdarzeń”.

Powinniśmy zrobić wszystko, aby nigdy nie doszło już do podobnego zdarzenia.

A oto treść interpelacji radnych: Ewy Cygańskiej, Pawła Lenarczyka, Goretty Szymańskiej, Leszka Lenarczyka i Daniela Głowacza do Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Roberta Kempy, dw: Andrzej Kłosowski Dyrektor Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Interpelacja
dotycząca oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7.

w dniu 22 lutego 2016 roku doszło do oderwania części elewacji ze ściany budynku mieszkalnego przy ul. Koncertowej 7 w Warszawie. Budynek ten usytuowany jest niedaleko szkół, przedszkola, poradni, basenu oraz zwartej zabudowy mieszkaniowej. W tym zdarzeniu budowlanym na szczęście nie było żadnych ofiar w ludziach.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Ursynowa, zwracamy się z wnioskiem, aby zwrócił się Pan z prośbą do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych o to aby dochowywano należytej staranności przy sprawdzaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych i usługowych na terenie dzielnicy Ursynów pod kątem ewentualnego zagrożenia budowlanego dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem oceny technicznego stanu elewacji i ich ociepleń oraz o to, aby rozważono zrealizowanie kontroli w następstwie wczorajszego wydarzenia celem uniknięcie tego typu niebezpiecznych zdarzeń.