Już po raz trzeci będę chciał podzielić się z Państwem – na łamach „Wieści z Ursynowa” – tym, co udało mi się dokonać na Ursynowie przez ostatni rok. Wywalczyłem wraz z mieszkańcami Ursynowa, aby linia 195 nie została zlikwidowana oraz aby zostały przywrócone „numerki” do przychodni dziecięcych.  Staram się również o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Herbsta i Romera oraz o jak najszybsze objęcie planami zagospodarowania przestrzennego rejonu Stokłos. Dążę do tego, aby za kilka lat niedaleko skrzyżowania ulic Rosoła i I. Gandhi powstał Park Polskich Wynalazców.

Sprostowanie: w „Wieściach z Ursynowa” wkradł się błąd w akapicie o budowie ronda. W ostatnim zdaniu zamiast ronda na skrzyżowaniu ulic Jastrzębowskiego i Romera powinno być napisane o rondzie przy skrzyżowaniu ulic Surowieckiego i Romera. Przepraszam za ten błąd.