Odwodnienie Zielonego Ursynowa

Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami zorganizowałem Komisję Zielonego Ursynowa, na której została przedstawiona prezentacja koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla  obszaru Zielonego Ursynowa – przygotowanej na zamówienie Biura Infrastruktury Urzędu miast. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.

Firma Ekovert, która przygotowała Koncepcję przedstawiła jej prezentację. Na koniec Komisja podjęła poniższą uchwałę, a ja zadeklarowałem, że do tematu powrócę w kolejnych latach.

Zapis wideo Komisji [LINK]

Uchwała Nr 24
Komisji Zielonego Ursynowa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 16 listopada 2020 r.

Komisja Zielonego Ursynowa zwraca się do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy o wykonanie opracowania „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” dla terenu nie objętego obecnym opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Jeziora Imielińskiego.

Wzywamy biura miejskie do podjęcia intensywnej współpracy na  poziomie jednostek miasta stołecznego Warszawy, właściwych kompetencyjnie dla tego zakresu zagadnień do opracowania harmonogramu wdrożenia „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa”, wskazania finansowania wdrożenia tej koncepcji w tym również do opracowania programów celowych (dotacji) dla mieszkańców Zielonego Ursynowa, którzy będą chętni realizować rozwiązania zawarte w tejże koncepcji.

Uchwała zostaje przekazana do Prezydenta m.st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Biura Infrastruktury, Biura Ochrony Środowiska oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Powyższe Komisja przyjęła jednogłośnie: 6 – za.

Przewodniczący Komisji
Zielonego Ursynowa 

Paweł Lenarczyk