Z mojej inicjatywy 29 kwietnia br. (środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, sala 136, I piętro), odbędą się połączone Komisje Zielonego Ursynowa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu w porządku obrad których znajdują się dwa punkty:

– informacja P.P. „Porty Lotnicze” na temat stanu zaawansowania prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o wykonanie izolacji akustycznych oraz innych roszczeń w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Chopina w Warszawie.
– hałas lotniczy – sytuacja obecna oraz możliwości jego obniżenia.

Pamiętając o tym jak w listopadzie ur. Porty Lotnicze nie pojawiały się na Komisji Architektury skontaktowałem się z rzecznikiem prasowym portów i uzyskałem zapewnienie o przybyciu przedstawicieli PPL na komisie. Głęboko wierzę, że tak się stanie i w dniu 29.04.2015 będziemy mogli stworzyć forum wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami Ursynowa i przedstawicielami Portów Lotniczych. Wielu mieszkańców niestety nie wie co się dzieje ze złożonymi przez nich wnioskami odszkodowawczymi oraz czy w ogóle mają szanse na otrzymanie pieniędzy na wykonanie izolacji akustycznych swoich domów.

W odpowiedzi na zaproszenie na komisje, Porty Lotnicze przysłały pismo, w którym odnosi się pokrótce do punktów stanowiących porządek obrad komisji w dniu 29.04. Z tego pisma zaciekawiły mnie dwa fragmenty:

<<W dniu 2 kwietnia 2015 r. zakończono odbiór nowej procedury dotyczącej Obszaru Ograniczonego Użytkowania, przygotowanej przez Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy BPRW S.A. pn. „Opracowanie procedury obliczania szacunkowych kosztów odszkodowań z tytułu konieczności wykonania zabezpieczeń akustycznych mieszkań i obiektów chronionych na terenach zagrożonych hałasem lotniczym”. Uruchomienie procedury nastąpi w pierwszej połowie kwietnia br. Jednym z jej elementów będzie wizja lokalna w nieruchomości wnioskodawcy w celu wykonania koniecznych pomiarów. przy obliczaniu kosztów uwzględniona będzie liczba i wielkość okien. Następnie PPL zaproponuje wnioskodawcy ugodę ze wskazaniem szacunkowego odszkodowania. Na terenie Ursynowa zakwalifikowano do powyższego postępowania ok. 400 wniosków 0 wykonanie izolacji akustycznych”.

PPL nie uznaje roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, ponieważ wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa analizy wykazują brak wpływu utworzenia OOU na wartości nieruchomości.”  [wyróżnienia – PL]

Pierwsza informacja jest o tyle ważna, że do tej pory wiedzieliśmy tylko o ogólnej liczbie wniosków złożonych do PPL tj. 4449. Teraz wiemy, że procedurę kwalifikacyjną z naszej dzielnicy przeszło ok. 400 wniosków. Ciekawi mnie ile wniosków zostało odrzuconych i z jakich powodów.

Druga kwestia, to uczciwe postawienie sprawy przez Porty Lotnicze, które jasno zakomunikowały, ze nie uznają roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. Ciekawe stwierdzenie i bardzo odważne.

Mój pełny komentarz przedstawię w czasie komisji, na którą serdecznie zapraszam.

 

Foto: Marcin Jagodziński (Wikipedia.org)