Szanowni Państwo,

pod koniec poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Ursynów zostałem wybrany przez portal Ursynow.org.pl, prowadzony przez redaktora Macieja Mazura, najlepszym dzielnicowym radnym kadencji 2010-2014. Był to dla mnie powód do dumy, ale również zobowiązanie, by również w bieżącej kadencji ciężko pracować na rzecz mieszkańców Ursynowa. W ciągu ostatnich czterech lat koncentrowałem się w szczególności na sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uregulowania gruntów, obronie nazw ulic oraz pomocy mieszkańcom w sprawach, z którymi się do mnie zwracali. Od początku tej kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa.

Podobnie jak w poprzedniej, również w obecnej kadencji działam na rzecz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy. Zabiegałem o doprowadzenie do uchwalenia lub wyłożenia planów do publicznego wglądu i dyskusji nad nimi. W połowie czerwca br. Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan dla północnej części osiedla Stokłosy – część „B”. Przyjęcie tego planu przesądziło o przeznaczeniu Placu Wielkiej Przygody pod tereny zieleni i rekreacji, a działkę po dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzębowskiego 3) uchroniło przed wysoką zabudową, która pojawiała się na wcześniejszych etapach prac nad planem. Pozostała część „A” tego planu — od ul. Beli Bartoka do Doliny Służewieckiej – na przełomie czerwca i lipca została ponownie wyłożona do wglądu, a jeszcze przed nadchodzącymi wyborami powinna zostać wyłożona trzecia część planu miejscowego dla osiedla Stokłosy po północnej stronie ul. Ciszewskiego. Wszystkie moje działania były skierowane na informowanie mieszkańców o kolejnych propozycjach planu, angażowanie w ich powstawanie oraz zachowanie zielonego charakteru naszych osiedli.

Od samego początku trwającej kadencji monitoruję kwestię uregulowania własności gruntów, w szczególności na Jarach i Stokłosach. Do końca 2017 r. zostało uregulowanych 88% gruntów spółdzielni Jary, zaś spółdzielnia Stokłosy w ogóle nie posiada uregulowanych gruntów, a tylko 26% gruntów zarządzanych przez ursynowskie spółdzielnie miało uregulowany status prawny. Obecnie rządząca Ursynowem koalicja Platformy Obywatelskiej i Projektu Ursynów obiecała, że do końca 2016 roku wszystkie grunty na Ursynowie będą miały uchwaloną wieczystą dzierżawę. Niestety, tego zobowiązania nie dotrzymano, a zaniechania te mają wpływ na ceny naszych mieszkań i zasobność naszych portfeli.

W kwestii dekomunizacji nazw ulic podjąłem wraz ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów, liczne działania zmierzające do utrzymania nazwy ulicy Związku Walki Młodych. Liczne interpelacje, petycje, ankiety, konsultacje z mieszkańcami, nagłośnienie problemu w mediach spowodowały, że zarządzenie zastępcze wojewody zmieniające nazwę ul. ZMW na ul. A. Romockiego „Moro” zostało zaskarżone przez miasto. W maju tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenia zastępcze Wojewody. Wojewoda jednak złożył skargę kasacyjną do NSA. Gdyby nie nacisk mieszkańców i nasze działania zmiana nazwy byłaby już dawno przesądzona.

Jeszcze w poprzedniej kadencji Zarząd Transportu Miejskiego zmienił częstotliwość i trasę linii autobusowej 195 łączącej Ursynów Północny z Traktem Królewskim. Moje liczne interpelacje, działania, petycje mieszkańców, radnych oraz stanowisko Rady Dzielnicy, spowodowały, że prawdopodobnie już pod koniec tego roku ZTM zmodyfikuje trasę linii 195, która znowu wróci na Trakt Królewski z pętlą na pl. Trzech Krzyży.

Na prośbę jednego z mieszkańców Ursynowa w obecnej kadencji zaangażowałem się w pomoc motocyklistom, którzy chcieli korzystać ze stołecznych buspasów. Nasze wieloletnie działania zaowocowały decyzją władz miasta, które zdecydowały testowo wpuścić motocyklistów na buspasy na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej. Jeżeli testy te wypadną pozytywnie, już pod koniec 2019 motocykliści powinni móc korzystać ze wszystkich stołecznych buspasów, w tym również z zapowiadanego buspasa na ul. Puławskiej.

W tej kadencji angażowałem się także w składanie projektów do Budżetu Partycypacyjnego. Jestem autorem m.in. zwycięskiego projektu biblioteki plenerowej, zagospodarowania skweru przy studni oligoceńskiej oraz murali metra na szybach wind przy stacji metra Stokłosy i Imielin, na których przedstawiono w niekonwencjonalny sposób postacie prof. Grzegorzewskiej, rtm. Pileckiego, Niemcewicza i deszyfrantów Enigmy. Dzięki projektom zgłoszonym przeze mnie wspólnie z innymi osobami z Otwartego Ursynowa, do końca tego roku łącznie powinno zostać doświetlonych 56 przejść dla pieszych w naszej dzielnicy.

W tej kadencji dużym sukcesem okazało się również, po latach próśb jakie kierowałem do władz Dzielnicy Ursynów, reaktywowanie Pikniku Młodych Wynalazców w nowej formule Festiwalu Nauki organizowanego w liceum im. L. Kossutha. W ciągu ostatnich czterech lat angażowałem się również w obronę przed zabudową jednego z ostatnich terenów zielonych na Ursynowie – Parku Polskich Wynalazców na rogu ul. I. Gandhi i Rosoła.

W obecnej kadencji złożyłem ponad 330 interpelacji w sprawach, z którymi zgłosili się do mnie mieszkańcy Ursynowa. W rankingu radnych Dzielnicy Ursynów zorganizowanego przez portal Ursynów TV w kwietniu 2016 r., zająłem I. miejsce jako radny najlepiej utrzymujący kontakt z mieszkańcami. Jest to dla mnie wielki honor i zobowiązanie na przyszłość.

To tylko wybrane, najważniejsze projekty, w które zaangażowałem się podczas mijającej kadencji Rady Dzielnicy Ursynów, z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Bardzo Państwa proszę o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach samorządowych. Będę kandydował do Rady Dzielnicy z listy rekomendowanej przez Otwarty Ursynów.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Paweł Lenarczyk

 

LIST