W tegorocznej edycji do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok zgłosiłem 5 projektów, a w 6 jestem współautorem. Mam nadzieję, że wszystkie z poniższych projektów przejdą przez fazę weryfikacji szczegółowej i będą brały w głosowaniu.  Proszę trzymać kciuki 🙂

lawki_polskich_wynalazcow

Ławki polskich wynalazców

Współautorzy: Piotr Gąsowski, Piotr Skubiszewski

Lokalizacja projektu

Ciąg pieszo-jezdny na działce ewidencyjnej nr 4/35 i 4/43 z obrębu 1-10-29, położony pomiędzy budynkami przy ul. Szolc-Rogozińskiego 11, 15, 17 i 19.

Opis projektu

Ławki powinny być wyposażone w panele fotowoltaiczne do czerpania energii ze światła sztucznego lub słonecznego, z co najmniej dwoma wejściami USB do ładowania urządzeń elektrycznych, akumulatorem, ruterem do łączenia z Internetem (Wi-Fi). 2 ławki powinny być ustawione w ciągu pieszo-jezdny pomiędzy budynkami przy ul. Szolc-Rogozińskiego 11, 15, 17 i 19. Ławki mające charakter edukacyjny i rekreacyjny. Ławki mają służyć zarówno do odpoczynku, w szczególności osobom starszym, rodzicom z dziećmi lub młodzieży oraz mają pełnić rolę edukacyjną. Na każdej ławce przymocowana będzie tabliczka z imieniem i nazwiskiem polskiego wynalazcy, datą jego urodzenia i śmierci oraz jego notą biograficzną. Nota powinna zawierać podstawowe informacje o polskim wynalazcy i jego osiągnięciach.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Odpoczywając, ładując komórkę, serfując w Internecie możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego o osobach, które były „ambasadorami” polskiej wynalazczości. Ławki mają propagować ideę utworzenia wokół terenu zieleni (górka) przy ul. Szolc-Rogozińskiego, Rosoła i Grzegorzewskiej – Parku Polskich Wynalazców. Jeżeli pomysł ławek spodoba się mieszkańcom, wówczas podobne ławki mogłyby zostać rozmieszczone na terenie Parku. Ławki celowo są usytuowane poza Parkiem Polskich Wynalazców, aby zachować spójność terenu do czasu rozstrzygnięcia jego koncepcji.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ławki (nogi, siedzisko, box panela, gniazda USB, drzwi serwisowe, ładowarki indukcyjne, panele fotowoltaiczne, akumulator, router, nota biograficzna polskiego wynalazcy) – 2 szt.: 28400 zł

Karta sim, opłata za roczny abonament dostępu do Internetu bezprzewodowego (2 szt.): 600 zł

Całkowity koszt projektu: 29 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • serwisowanie ławek
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  3 500,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego

skwer_zrodelko_studnia_oligocenska

Skwer „Źródełko” przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej

Współautorzy: Iwona Mikołajewska, Leszek Lenarczyk

Lokalizacja projektu

Skwer przy ul. Puławska 475 róg ul Dzierzby

Opis projektu

Obecnie teren ten jest trawnikiem z uschłą choinką, niewielkimi nasadzeniami oraz słupem ogłoszeniowym. Chcemy aby osoby, które przychodzą do studni oligoceńskiej mogły usiąść na ławce w ładnie zagospodarowanym zielonym zakątku. Zostaną wyznaczone 3 przedepty z płyt chodnikowych ułożonych w odstępach, przy których zostaną ustawione ławki z koszami na śmieci (3 szt.), zostanie zasadzone drzewo, krzewy, a w miarę możliwości na betonowych słupach powinny pojawić się pnącza. Dotychczasowe sadzonki powinny być zachowane. Miejsce to powinno być przewidziane na odpoczynek i relaks. Pomysł na zagospodarowanie skweru znajduje się w załączonym szkicu (patrz poniżej: szkic sytuacyjny – skwer). Wyjaśnienie legendy oraz kosztorys znajdują się w załączniku poniżej (patrz poniżej: kosztorys i legenda – skwer).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest związany z rewitalizacją przestrzeni publicznej i wzbogacanie jej o nasadzenie drzewa, krzewów i roślin. Projekt ten wpisuje się w charakter osiedla położonego na tzw. Zielonym Ursynowie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys (pdf)

Całkowity koszt projektu: 8 853,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • nowe nasadzenia, drzew i krzewów, które by nie przetrwały zimy.
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  1 500,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego

zielony-ursynow_neon-2_1_

Neon „Zielony Ursynów” na Domu Kultury przy ul. Kajakowej

Współautorzy: Piotr Gąsowski, Leszek Lenarczyk

Lokalizacja projektu

ul. Kajakowa 12b róg ul. Puławska

Opis projektu

Neon „Zielony Ursynów” zamontowany na dachu pierwszego samorządowego Domu Kultury w Dzielnicy Ursynów. Neon będzie widoczny zarówno za dnia (zielone szkło lamp neonowych) oraz nocy, kiedy rozbłyśnie zieloną poświatą.
Neon zielony rurą barwioną w masie tzn. taką która po wyłączeniu również jest danego koloru, podkład pod neonami w kształcie jak litery z odpowiednim rantem, kolor zielony dla podniesienia koloru neonu oraz utrzymania kolorystyki przy wyłączonym napisie, konstrukcja wstępnie wyliczona jako standardowa dla wielkości neonu 750 cm, osprzęt (w tym transformatory).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawienie identyfikacji budynku Domu Kultury przy ul. Kajakowej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wykonanie reklamy neonowej – 10361,00 zł (w tym konstrukcja 2500,00 zł)
montaż podstawowy – 850,00 zł
podnośnik – 600,00 zł (dojazd, 3-5h pracy)
ewentualne podłączenia elektryki – 1000,00 zł
dodatkowe, nieprzewidziane koszty – 1000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 13 811,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • Roczne koszty utrzymania neonu, np. mechaniczne uszkodzenia rury, system neonowy, dojazd serwisu, prąd.
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  800,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego

„Tańczymy i śpiewamy razem” w SP 343 – nagłośnienie i podest sceniczny do realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych

Współautorzy: Tomasz Linert, Ewelina Lenarczyk

Lokalizacja projektu

SP 343 przy ul. Kopcińskiego 7

Opis projektu

Nagłośnienie i podest sceniczny będą wykorzystywane do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego „Tańczmy i śpiewajmy razem” w ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej, w którym znajdą się: wieczór zadumy, rodzinne śpiewanie, spektakle, musicale, koncerty zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez na rok 2018. Dzieci i dorośli będą występowali na terenie szkoły i w plenerze. Wykorzystanie składanego podestu scenicznego i odpowiedniego nagłośnienia pozwolą dzieciom oswajać się ze sceną, a publiczności na lepszy odbiór widoczność i słyszalność). Projekt ma być promocją kultury i sztuki w środowisku lokalnym. Celem jest także rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów w świetle inicjacji kulturalnych, wspólne działanie dzieci zdolnych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dobie Internetu i anonimowości konieczne staje się podejmowanie działań związanych z edukacją kulturalną
od najmłodszych lat. Słowo mówione powinno być pielęgnowane i w różnych formach eksponowane. W realizację projektu będą zaangażowani uczniowie, w tym niepełnosprawni, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły. Społeczność będzie przygotowywała spektakle, występy taneczne, koncerty w ramach imprez środowiskowych. Na występy dzieci będą zapraszani rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy osiedla. Będzie to również promocja kultury w środowisku lokalnym i jego integracja. Uczniowie będą mogli rozwijać pasje artystyczne.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zakup nagłośnienia i oświetlenia (10 600zł):
Sześciokanałowy antenowy system UHFz mikrofonami bezprzewodowymi – 2300 zł
Kontroler oraz odtwarzacz USB/CD – 1000 zł
Laptop z kartą muzyczną i graficzną – 2500 zł
Reflektory kierunkowe -1500 zł
Statywy do mikrofonów – 800 zł
Wieża HI-FI – 1500 zł
Kamery – 1000 zł

2. Zakup podestu o wymiarach 30 m kw (16 000,00 zł):
a) 15 antypoślizgowych bloków o wymiarach 2m x 1m,
b) uchwyty montażowe,
c) nogi do blatów,
d) schodki x2

Całkowity koszt projektu: 26 600,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • naprawa nagłośnienia, urządzeń, podestu
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  500,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego

Murale metra – pociąg do sztuki

Współautorzy: Bartosz Podlewski, Alicja Zawgorodna

Lokalizacja projektu

Zewnętrzne szyby wind (4) na stacjach metra Imielin i Stokłosy

Opis projektu

Ławki powinny być wyposażone w panele fotowoltaiczne do czerpania energii ze światła sztucznego lub słonecznego, z co najmniej dwoma wejściami USB do ładowania urządzeń elektrycznych, akumulatorem, ruterem do łączenia z Internetem (Wi-Fi). 2 ławki powinny być ustawione w ciągu pieszo-jezdny pomiędzy budynkami przy ul. Szolc-Rogozińskiego 11, 15, 17 i 19. Ławki mające charakter edukacyjny i rekreacyjny. Ławki mają służyć zarówno do odpoczynku, w szczególności osobom starszym, rodzicom z dziećmi lub młodzieży oraz mają pełnić rolę edukacyjną. Na każdej ławce przymocowana będzie tabliczka z imieniem i nazwiskiem polskiego wynalazcy, datą jego urodzenia i śmierci oraz jego notą biograficzną. Nota powinna zawierać podstawowe informacje o polskim wynalazcy i jego osiągnięciach.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej i umiejscawianie szeroko pojętej sztuki w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekty, wykonanie murali na 4 szybach wind: 50 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • Koszt ewentualnej renowacji 4 murali.
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  10 000,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego