Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na petycje złożone wspólnie przez Polskę 2050 i Miasto Jest Nasze w sprawie wstrzymania wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim poinformowało o wstrzymaniu zadania polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do kompleksu wojskowego oraz budowie parkingu w rezerwacie przyrody Las Kabacki. Pismo poniżej.

– To jedyna decyzja, jaką mógł podjąć minister Mariusz Błaszczak. Wstrzymanie wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim uchroni płuca Warszawy przed dewastacją. Dla mnie i Polski 2050 ochrona środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj. Uratowane 264 drzew w Lesie Kabackim to 264 wygranych bitew. Bitew na wojnie o lepszy klimat dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Hanna Gill-Piątek, Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 

– Dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej za wycofanie się z tej fatalnej dla środowiska decyzji, której nikt z mieszkańców Warszawy nie rozumiał. Dziękuję również mieszkance Ursynowa, wolontariuszce Polski 2050, która poprosiła mnie o interwencję. Bez niej nie byłoby tej wygranej. To pokazuje, że wszyscy mamy wpływ na politykę i możemy na nią oddziaływać, odnosić sukcesy i chronić nasze naturalne środowisko, które jest wpisane w DNA Polski 2050.

Paweł Lenarczyk, Radny Dzielnicy Ursynów z Polski 2050 

Parking jednostki wojskowej z drzewami, które miały być wycięte.

Jak do tego doszło?

Informacja o wycince 264 drzew została upubliczniona na lipcowej Komisji Zielonego Ursynowa gdzie wojsko poinformowało o swoich działaniach związanych z remontem parkingu przy jednostce wojskowej w Lesie Kabackim. 

W obronę tego drzewostanu zaangażowały się od samego początku organizacje Polska 2050 oraz Miasto Jest Nasze, które uruchomiły zbiórkę podpisów pod petycjami w wersji elektronicznej i papierowej:

“NIE dla wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim!”

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/mariusz_blaszczak_minister_obrony_narodowej_nie_dla_wycinki_264_drzew_w_lesie_kabackim/

oraz

“Stop wycince 264 drzew w środku Lasu Kabackiego!”

https://naszademokracja.pl/petitions/stop-wycince-264-drzew-w-srodku-lasu-kabackiego

W dniu 20 października 2021 roku Polska 2050 i Miast Jest Nasze przekazały na ręce ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka 5112 podpisów osób sprzeciwiających się tej wycince. Odpowiedz MON była w związku z tym wystąpieniem.

Presja społeczna ma sens.