Oświadczenie stowarzyszenia i klubu radnych Nasz Ursynów w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów zaproponowanego przez radnych koalicji rządzącej dzielnicą Ursynów, dotyczącego wstrzymania realizacji projektu wybranego przez mieszkańców „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich”

1. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane są w najbliższym roku budżetowym.

2. W 2015 r. projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” został pozytywnie zweryfikowany, następnie w głosowaniu uzyskał 1 394 głosy (najwyższą ilość głosów w obszarze Ursynowa Wysokiego Południowego) i został zlecony do dalszej realizacji w 2016 r. Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni.

3. W naszej opinii Budżet Partycypacyjny, mimo pewnych wad, jest dobrym instrumentem angażującym mieszkańców w podejmowanie decyzji w samorządzie, integruje ich wokół ważnych dla nich spraw, poprawia relacje pomiędzy mieszkańcami a samorządowymi władzami.

4. Dlatego uważamy, iż każda próba podważania demokratycznej decyzji podjętej przez mieszkańców jest nieporozumieniem i jest ona szkodliwa dla stanu demokracji lokalnej, niszczy zaufanie do idei budżetu partycypacyjnego, sens angażowania się w oddolne inicjatywy społeczne, narusza umowę społeczną zawartą pomiędzy mieszkańcami a władzami dzielnicy, w końcu oznacza brak poszanowania dobrych obyczajów.

5. Właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia na Ursynowie, kiedy to wchodzący w skład koalicji rządzącej dzielnicą politycy, zwłaszcza z tzw. Projektu Ursynów (organizacja wydzieliła się z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa), od kilku tygodni podejmują działania mające na celu wstrzymanie realizacji projektu wybranego przez mieszkańców, często operując chybionymi argumentami, wręcz utartymi sloganami.

6. Nie każdy musi się zgadzać z założeniami projektu dotyczącego przebudowy ul. Stryjeńskich. Niemniej jednak czas na argumenty przeciwko temu projektowi był wtedy, kiedy on był weryfikowany oraz w trakcie kampanii promującej zgłoszone projekty. Fakt, iż zasadność projektu jest obecnie podważana przez osoby rządzące dzielnicą, udowadnia niekompetencje tych osób, gdyż wchodziły one w skład ciał odpowiedzialnych w dzielnicy za koordynowanie spraw związanych z budżetem partycypacyjnym, w tym za merytoryczną ocenę zgłoszonych projektów. O budowie Południowej Obwodnicy Warszawy wiedzieliśmy wszyscy wcześniej,

a więc jeżeli te osoby uważały, że realizacja projektu spowoduje zakorkowanie się południowego Ursynowa, to dlaczego wcześniej nie podnoszono takich argumentów?

7. W naszej opinii faktycznie niekorzystnym rozwiązaniem, które może spowodować w przyszłości korkowanie się ul. Stryjeńskich, będzie zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Przy Bażantarni, co akurat jest promowane przez rządzącą Ursynowem koalicję. Zamiast sygnalizacji świetlnej powinno zostać wybudowane w tym miejscu rondo.

8. Biorąc powyższe pod uwagę odbieramy wszelkie działania koalicji rządzącej Ursynowem jako działania pozorne – nie mające nic wspólnego z troską o Ursynów. Te działania rozczarowują, gdyż podważają umowę społeczną. Dlatego też, na wtorkowej sesji Rady Dzielnicy Ursynów, radni klubu Nasz Ursynów nie poprą stanowiska w sprawie wstrzymania przebudowy ul. Stryjeńskich do czasu zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy: zgłoszą wniosek o zdjęcie stanowiska z porządku obrad, a jeżeli ten wniosek nie zyska odpowiedniego poparcia, to następnie zostaną zgłoszone wnioski o odrzucenie i ewentualnie o odesłanie stanowiska do komisji. Jeżeli dojdzie do głosowania stanowiska, radni Nasz Ursynów nie wezmą udziału w głosowaniu. Uważamy, iż wzięcie udziału w głosowaniu usankcjonuję próbę podważania decyzji mieszkańców, a ona już została podjęta w 2015 r. Radni klubu Nasz Ursynów szanują tę decyzję i nie zamierzają jej podważać. Zwracamy także uwagę, że podejmowanie jakiejkolwiek decyzji, w szczególności przed zapoznaniem się ze szczegółami nowego projektu organizacji ruchu jest niezasadne, wręcz absurdalne. W dniu 26 kwietnia zostało zaplanowane spotkanie informacyjne Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przedmiotowego projektu i przynajmniej do tego momentu żadne stanowiska Rady Dzielnicy ww. sprawie nie powinny być podejmowane.

9. Nasz Ursynów uważa, że rolą władz dzielnicy oraz radnych jest dążenie do opracowania jak najlepszego projektu organizacji ruchu, a nie straszenia ludzi katastroficznymi wizjami paraliżu komunikacyjnego, tak jak to starają się robić politycy rządzącej Ursynowem koalicji. Apelujemy do wszystkich o rozsądek, o uszanowanie decyzji mieszkańców, bo realizacja projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” daje szansę na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przedmiotowej ulicy, uważanej dziś za jedną z najniebezpieczniejszych ulic Ursynowa. Z takimi działaniami nie można czekać do zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 r.

(-) Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”

(-) Klub Radnych „Nasz Ursynów”