17 stycznia 2017 złożyłem na ręce  burmistrza Roberta Kempy interpelację dotyczącą wąskiego chodnika przy ul. Raabego i poprawy bezpieczeństwa dojścia do szkół przy ul. Lokajskiego.

Oprócz poniższej interpelacji zwróciłem się do przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony Środowiska z prośbą o pilne zwołanie wyjazdowej komisji poświęconej tematowi bezpieczeństwa dojścia od strony ul. Przy Bażantarni do Szkoły Podstawowej 340 oraz sąsiedniego Gimnazjum 95.

Pod petycją w przedmiotowej sprawie podpisało się już 1400 osób. Mam nadzieję, że ten obecny impas zostanie przełamany i przejście to zostanie przebudowane.

Zachęcam również do zapoznania się z komentarzem do tej sprawy przewodniczącego Otwartego Ursynowa Piotra Skubiszewskiego.

Poniżej prezentuję treść mojej interpelacji:

„Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu rozwiązanie sytuacji dot. zbyt wąskiego chodnika przy ul. Raabego, zlokalizowanego bezpośrednio przy pochylni dla osób niepełnosprawnych sklepu Biedronka, prowadzącego do pobliskiej Szkoły Podstawowej 340 oraz sąsiedniego Gimnazjum nr 95 na ul. Lokajskiego.

Codziennie w godzinach szczytu porannego ma miejsce identyczna sytuacja – tłumnie podążające dzieci, same bądź z rodzicami, w pośpiechu przemierzające ten niezwykle wąski odcinek w drodze do szkoły. Chodnik w tym miejscu ma jedynie 1 m szerokości, niewiele więcej od typowych drzwi wejściowych do mieszkania. Rodzi to ogromne niebezpieczeństwo – piesi nie mieszcząc się na chodniku, schodzą na jezdnię pełną samochodów lub są na nią spychani przez tłum. W tym miejscu miały już miejsce potrącenia, jednak mimo to żadne zmiany nie zaszły.

Do poprawy bezpieczeństwa potrzebna jest m.in. przebudowa istniejącej pochylni sklepu „Biedronka”. Niestety, od dłuższego czasu nie doszło do wypracowania porozumienia pomiędzy Dzielnicą, Spółdzielnią „Przy Metrze”, do której należy teren oraz najemcą budynku – właścicielem sieci sklepów Biedronka (Jeronimo Martins).

W przedmiotowej sprawie mieszkańcy, rodzice, pracownicy szkół, nauczyciele, wystosowali m.in.  do Spółdzielni „Przy Metrze” oraz do Pana petycję popartą ponad 1400, w której zaapelowano o pilne rozwiązanie problemu, który realnie zagraża bezpieczeństwu przede wszystkim uczniów.

Konieczne jest natychmiastowe wypracowanie porozumienia ze Spółdzielnią, która jest właścicielem terenu, na którym stoi pawilon sklepu. W tym miejscu muszą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany, gdyż bezpieczeństwo jest najważniejsze. Droga do szkoły musi być bezpieczna, nie można na tym oszczędzać. Dalsze trwanie takowej sytuacji jest zwiększaniem ryzyka poważnego wypadku.

Jeżeli nie będzie możliwe wypracowania odpowiedniego porozumienia z władzami spółdzielni, to proszę aby  dzielnica wykonała przebudowę pochylni, bo to zarząd dzielnicy odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły.

Informuję, że w tej sprawie złożę równocześnie wniosek o zwołanie wyjazdowego posiedzenia merytorycznej komisji w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Paweł LENARCZYK”

 

waskie_przejsice_przy_biedronce_dojscie_do_szkol_przy_lokajskiego1 waskie_przejsice_przy_biedronce_dojscie_do_szkol_przy_lokajskiego2