W dniu 4 grudnia stowarzyszenie Otwarty Ursynów oraz Koalicja Obywatelska zawarły porozumienie koalicyjne. Dzięki temu powstała w radzie dzielnicy stabilna większość składająca się 16 głosów umożliwiająca sprawne rządzenie dzielnicą.

Zdecydowaliśmy się na stworzenie koalicji, ponieważ liczymy, że dzięki temu będziemy mieli szansę realizować wspólnie ustalony pomiędzy członkami porozumienia – program zrównoważonego rozwoju Ursynowa. W porozumieniu programowym zawarliśmy konkretne sprawy, które były poruszane przez osoby związane z Otwartym Ursynowem. Są to m.in.:

– budowa pływali na Zielonym Ursynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

– budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i bieżni

– utrzymanie terenu zielonego wzdłuż al. KEN przy ul. Polaka, oraz zagwarantowanie, że bazarek na pętli autobusowej zostanie przeniesiony po zakończeniu budowy tunelu do innej lokalizacji

– zabieganie o powstanie parku na miejscu Placu Wielkiej Przygody, stworzenie Parku Polskich Wynalazców przy ul. Szolc-Rogozińskiego, rozbudowa parku pod Kopą Cwila zawierającego fontannę, parku linearnego nad obwodnicą i Parku Cichociemnych

– stworzenie mapy zazieleniania dzielnicy i konsekwentne sadzenie drzew i krzewów

– pakiet dla obszaru Kłobuckiej zawierający modernizację drogi, miejsc postojowych, odwodnienie i poprawa komunikacji

– przeciwdziałanie systemowi dwuzmianowości, poprzez stworzenie ponad 1000 miejsc w szkołach podstawowych, stworzenie ponad 500 kolejnych bezpłatnych miejsc w żłobkach, 600 kolejnych bezpłatnych miejsc w przedszkolach

– uspójnienie sieci rowerowej na Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów wzdłuż al. KEN – po stronie wschodniej), modernizacja fragmentów dróg rowerowych niespełniających obecnych standardów jakości, w tym likwidacja wysokich krawężników, budowa nowych stacji roweru miejskiego

– modernizacja dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami oraz „uwolnienie” ich od samochodów), zapewnienie większej ilości mebli miejskich, likwidacja przedeptów

– rozwój systemu melioracji, kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie

– stworzenie Centrów Aktywności Seniora

– wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów

W tej kadencji nasza dzielnica stoi przed wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim są to: powodująca liczne uciążliwości budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, podnoszenie  jakości edukacji, walka ze smogiem, komunikacja, transport publiczny i mobilność, zapewnienie dobrej oferty kulturalnej oraz pozostałych usług publicznych dla wszystkich grup pokoleniowych, w tym seniorów,  zazielenianie dzielnicy, w tym tworzenie nowych i rozwój już istniejących parków, czy też wzmacnianie partycypacji obywatelskiej. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga współpracy. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy oczekują od nas współdziałania na rzecz budowania wspólnoty, jaką jest Ursynów, że nie akceptują przenoszenia atmosfery z Wiejskiej na lokalny szczebel. Nasza decyzja o wejście do koalicję podjęta gdyż programy Koalicji Obywatelskiej i Otwartego Ursynowa były zbieżne w wielu punkach, a mieszkańcy Ursynowa mogą tylko na tym zyskać. Zawarcie porozumienia daje bowiem szansę na poprawienie jakości życia publicznego w naszej dzielnicy oraz na realizację postulatów, o które wspólnie z mieszkańcami konsekwentnie zabiegamy.

Jako Otwarty dołożymy wszystkich starań aby ciągle wsłuchiwać się w Państwa potrzeby i na nie odpowiadać. W nowym Zarządzie Dzielnicy stowarzyszenie Otwarty Ursynów reprezentuje Bartosz Dominiak, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną środowiska, zasobami lokalowymi i działalnością gospodarczą. Z wszelkimi sprawami możecie Państwo zwracać się do nas za pośrednictwem e-mail: stowarzyszenie@otwartyursynow.pl;  www.facebook.com/otwartyursynow, tel. 607 323 031 (Piotr Skubiszewski), 501 505 912 (Paweł Lenarczyk).

Leszek Lenarczyk
Paweł Lenarczyk
Piotr Skubiszewski
Radni stowarzyszenia Otwarty Ursynów