Warszawa-Ursynów, 17.11.2015

 

Oświadczenie klubu radnych i Stowarzyszenia „Nasz Ursynów” ws. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałamy Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej oraz Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej.

W marcu tego roku, kiedy pojawiły się pierwszy raz sygnały o likwidacji CIX LO i Gimnazjum nr 96 Pan Burmistrz Robert Kempa informował opinię publiczną, że nie ma takich planów: „z przykrością stwierdzam, że jesteście podpuszczani informacjami na temat rzekomej likwidacji CIX-a, nie ma takich planów”. Dziś okazuje się, że nasze obawy z początku roku jednak się potwierdzają i obie ww. placówki oświatowe zostaną prawdopodobnie zlikwidowane. Tym samym opinia publiczna została wprowadzona w błąd, a uczniowie oraz środowisko nauczycielskie zostało potraktowane przez zarząd dzielnicy przedmiotowo. Nie przeprowadzono także rzetelnej debaty w tej kwestii.

Jako „Nasz Ursynów” zdajemy sobie sprawę, że danych demograficznych nie da się oszukać
i że należy zrobić wszystko, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. W zeszłej kadencji zrobiono wiele, aby je poprawić, m.in. zbudowano pierwszą od kilkunastu lat na Ursynowie, całkowicie nową, szkołę podstawową dla ponad 900 uczniów przy ul. Lokajskiego, podwojono wydatki na modernizację obiektów oświatowych w stosunku do lat ubiegłych, doprowadzono do zamiany lokalizacji szkoły podstawowej nr 323 i CIX LO, zmodernizowano przyszkolne boiska sportowe. Co najważniejsze, stworzono wtedy 561 miejsc dla przedszkolaków, bo ówcześnie stanowiło to największe wyzwanie dla władz dzielnicy ze względu na wyż demograficzny. Dzięki tym działaniom istotnie poprawiono warunki nauki dla ursynowskich dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, że te przykładowe działania nie rozwiązały wszystkich problemów ursynowskiej oświaty. Dlatego też z przykrością stwierdzamy, iż przekazywane obecnie przez Prezydenta m.st. Warszawy nowe środki finansowe na inwestycje oświatowe w wysokości 366 mln zł, z czego Ursynów otrzyma 35 mln zł, to działanie zdecydowanie spóźnione. Krytycznie oceniamy dotychczasową praktykę Prezydenta m.st. Warszawy, która polegała na ograniczeniu wydatków inwestycyjnych w dzielnicach Warszawy w latach 2010-2014. Te ograniczenia dotyczyły także inwestycji oświatowych. Takie działania były nieodpowiedzialne, stanowią one ignorancję wobec podstawowych danych demograficznych, które były znane wcześniej i to już wtedy powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje finansowe, jako działania wyprzedzające. Tak się jednak niestety nie stało.

„Nasz Ursynów” nie poprze przedłożonej uchwały dotyczącej likwidacji CIX LO i Gimnazjum nr 96, gdyż z informacji przedstawionych dotychczas przez władze Ursynowa nie wynika, że zostały podjęte wszystkie działania mające zapobiec likwidacji tych placówek. W szczególności zwracamy uwagę, iż nie zostały przedstawione dane, jaką ilość miejsc w szkołach podstawowych można stworzyć dla ursynowskich dzieci poprzez zaprzestanie przyjmowania uczniów spoza Ursynowa i spoza rejonu szkół. W naszej opinii w tak specyficznej i trudnej sytuacji demograficznej takie przyjęcia powinny zostać wstrzymane na czas trwającego wyżu. Uważamy, że likwidacja szkół powinna być ostatecznością, wtedy kiedy zostaną wyczerpane inne dostępne środki – w naszej opinii nie zostały one wyczerpane.

Jako „Nasz Ursynów” uważamy, że likwidacja szkół nie jest systemowym rozwiązaniem problemów, gdyż jest to typowe gaszenie pożaru – działanie post factum. Likwidując dziś CIX LO tworzymy de facto problem, który „wypłynie” za kilka lat – gdy roczniki obecnego wyżu demograficznego będą rozpoczynały naukę w liceach. Dlatego też apelujemy do władz dzielnicy, a także do Prezydenta m.st. Warszawy, o jak najszybsze wybudowanie nowej szkoły podstawowej na Ursynowie. W poprzedniej kadencji samorządu rozpoczęliśmy trudny proces scalania i zamiany działek przy ul. Zaruby pod wybudowanie nowej szkoły na Kabatach. Ten proces, z niewiadomych powodów, nie został dokończony. Uważamy, iż budowa szkoły podstawowej na Ursynowie powinna stanowić priorytet, w szczególności w tak trudnej sytuacji demograficznej na Ursynowie, a dodatkowo powinny być kontynuowane inwestycje w zakresie rozbudowy istniejących szkół.

Należy również bardzo stanowczo podkreślić, że likwidując LO CIX z oddziałami integracyjnymi i Gimnazjum nr 96, które pełni rolę szkoły terapeutycznej, likwidujemy placówki oświatowe, które powstały z myślą o pomocy dzieciom o nieharmonijnym rozwoju i stworzeniu warunków na wyrównanie szans edukacyjnych. W naszej ocenie właśnie tego typu szkoły powinny być objęte szczególną ochroną dzielnicowego i miejskiego systemu edukacyjnego.

„Nasz Ursynów” będzie wspierał wszelkie kompleksowe działania zarządu dzielnicy Ursynów, zmierzające do polepszenia warunków nauczania dla ursynowskich uczniów. Takowymi nie jest likwidacja placówek oświatowych.

 

Klub radnych „Nasz Ursynów”                  Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”