Rada Dzielnicy Ursynów w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 (sala 136) będzie opiniowała projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część A. Jest to plan obejmujący kwartał dla ulic Koncertowa, Symfonii, Okaryny, Elegijna.

Dzień wcześniej (4.06, o godz. 18.00 również w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, w sali 136) projektem tego planu zajmie się Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, omówi oraz wyrazi swoją opinię o tym projekcie przed środową sesją.

Jest to ostatnia opinia przed uchwaleniem tego planu przez Radę m.st. Warszawy. Przypomnijmy, że część B. (m.in. dla Placu Wielkiej Przygody) została uchwalona 14.06.2018

Bardzo się cieszę, że moje oraz Otwartego Ursynowa wieloletnie działania prowadzą do uchwalenia kolejnego ważnego planu dla osiedla Stokłosy.

Pliki do pobrania: