4 lata starań, 3 uchwały Rady Dzielnicy Ursynów, liczne interpelacje, 507 podpisów i … Rada Warszawy na początku lipca podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (pomiędzy Doliną Służewiecką, Anody, Jastrzębowskiego i KEN). Obszar ten obejmuje Plac Wielkiej Przygody i Zamiany 4. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Otrzymałem również ustne zapewnienia od pracowników Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, że na przełomie września i października br. Rada Warszawy podejmie podobną uchwałę obejmującą teren ZWM/Bacewiczówny. W tej sprawie, będę Państwa na bieżąco informował.