W ostatnim czasie napisałem trzy interpelacje w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy:

1. Nr 828 – w sprawie wyrażenia poparcia przez Zarząd Dzielnicy Ursynów dla Uchwały Nr 283 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22.04.2014 r.

2. Nr 829 – w sprawie przekazania radnym m.st. Warszawy wybranym z okręgu wyborczego Wilanów-Ursynów pism dotyczących podjęcia uchwały w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy w Dzielnicy Ursynów.

3. Nr 835 –  dotycząca jak najszybszego przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy. Do prezentacji dołączyłem 507 podpisów mieszkańców, którzy żądają aby przyspieszyć przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów dla osiedla Stokłosa.

Pierwsza to prośba skierowana do Zarządu Dzielnicy o to, aby poparł on starania radnych Dzielnicy w sprawie miejscowych planów dla Stokłosów, zaś druga to prośba skierowana do radnych Warszawy o zaangażowanie się w pomoc na poziomie Rady Warszawy i Pani Prezydent.