22 listopada z mojej inicjatywy odbyła się Komisja Architektury, na którą zostali zaproszeni przedstawicieli Portów Lotniczych, którzy mieli przybliżyć na jakim etapie jest rozpatrywane wniosków dotyczących refundacji kosztów izolacji akustycznej domów oraz opowiedzieć o hałasie lotniczym.

Porty Lotnicze na dzień przed Komisją (sic!) przesłały odpowiedz na moją interpelację złożoną 14 lipca i poinformowały, że nikt z przedstawicieli Portów nie pojawi się na Komisji.

Mimo tego, na Komisję licznie stawili się liczni mieszkańcy Ursynowa, którzy chcieli rozmawiać o wnioskach i hałasie lotniczym.

Na Komisji obiecałem, że jeżeli dane mi będzie dalsze sprawowanie mandatu radnego, wówczas ponownie zaproszę przedstawicieli Portów na Komisję. W związku z wyborami, sądzę, że realny termin zwołania takiej tematycznej Komisji to przełom zimy i wiosny 2015.

Relacja prasowa ze spotkania: [Haloursynow] [Ursynow.tv].