Wczoraj (20.09) odbyła się sesja rady Dzielnicy. Najważniejsze kwestie tam poruszane według mnie dotyczyły planu dla kompleksu (albo tego co po nim pozostało) oświatowego przy ul. Zaruby. Próbowałem również się dowiedzieć się więcej nt. przedłużenia „lotniska” Belgradzkiej.

Najważniejszym punktem było opiniowanie mpzp dla działki oświatowej przy ul. Zaruby. Niestety z doniesień medialne z końcówki sierpnia mogliśmy się dowiedzieć, że deweloper uzyskał od wojewody decyzję zastępczą pozwolenia na budowę na dwie działki centralnie położone pośrodku działek od lat przewidzianych pod duży kompleks oświatowy na Kabatach. Wszystko zaczyna od uchwalenia złego mpzp w 2008. W tym roku w dzielnicy i w mieście rządzi PO. W 2016 sprawa się „finalizuje” również za rządów PO. I w taki symboliczny sposób podsumowuje PO swoją obecność w kabackim „mateczniku”. Co jest po pomiędzy tym okresem? Zmiana studium i zmiana planu. Zmiana miejscowego planu rozpoczyna się w listopadzie 2014. Wczoraj na sesji zadałem pytanie Burmistrzowi Robercie Kempie ile pism, wystąpień obecnego Zarządu Dzielnicy Ursynów pod jego przywództwem wysłał do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, aby przyspieszyć procedurę planistyczną, wiedząc, że jest niespotykane nagromadzenie tak wielu spraw sądowych dotyczących działek objętych planem. Ilość pism o jakich wspomniał Pan Burmistrz = 0. Jest to kolejny przykład kiedy nie widzę wartości dodanej z tego, że Burmistrz jest z PO, Rada Warszawy ma większość PO, a Pani Prezydent jest również z PO. Szkoda, bo tyle słyszałem na początku kadencji Pana Burmistrza Roberta Kempy jak wspaniale ma się układać ta współpraca.

Poprosiłem również Pana Burmistrza o poinformowanie radnych o przedłużenie Belgradzkiej w kierunku zachodnim. Najbardziej mnie interesowało czy będą przeprowadzone konsultacje ws. projektu budowy drogi, która będzie miała dwa pasy w obu kierunkach. Pytałem się czy jest szansa na zwężenie tej rogi. Na oba pytanie dostałem negatywną odpowiedz. Droga z pasami 2×2 musi być, bo to podobno wynika z przepisów i taki wariant wybrał ZDM. Konsultacji nie będzie bo się właśnie kończy żmudny proces uzgadniania tej drogi z różnymi gestorami, który trwał 5 miesięcy. Poinformowałem Pana Roberta Kempę o tym, że droga o takich parametrach (2×2) budzi duże kontrowersje społeczne, zbierane są podpisy pod petycją sprzeciwiającej się tak szerokiej arterii. Wyraziłem też zdziwienie, że wówczas kiedy powstały 3 warianty dla tej drogi (kwiecień br.), przed wysłaniem ich do ZDM Pan Burmistrz powinien je przedstawić opinii publicznej oraz radnym. O tyle jest to dziwne, ponieważ Pan Burmistrz jest znanym miłośnikiem wszelkich konsultacji. Pytanie dlaczego tu zabrakło woli do ich przeprowadzenia.