14 września br. spotkałem się z nowym Prezesem Spółdzielni „Stokłosy” Panem Bogusławem Marcem i jego Zastępcą Panem Tadeuszem Zalejskim. Rozmawialiśmy przede wszystkim o:

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla os. Stokłosy – Spółdzielnia przedłużyła do końca września możliwość składania przez mieszkańców wniosków do założeń tego planu; po zebraniu wniosków na początku października, wstępnie ustaliliśmy, że zostaną one zaprezentowane na Komisji Architektury w ursynowskim ratuszu;

uregulowanie gruntów w spółdzielni Stokłosy – Zarząd stwierdził, że działania związane z zamianą 3-letnich dzierżaw w użytkowanie wieczyste idzie dobrym tempem; niedługo pilotażowo zostanie uruchomiony program dla enklawy Zamiany 5,6,8,10, dla której to w pierwszej kolejności zostanie ustanowione wieczyste użytkowanie

domki jednorodzinne przy ul. Okaryny – Spółdzielnia nie za żadnych planów dogęszczania zabudowy i zmiany dotychczasowego charakteru zabudowy jednorodzinnej tego terenu

Plac Wielkiej Przygody / Zamiany 4 (dawna pizzeria VaBene) – na tę chwilę nie ma niepokojących informacji, co do zabudowy tych terenów

– trwają obecnie konsultacje z mieszkańcami ul. Symfonii w sprawie ewentualnych planów wyodrębnienia tej drogi z zasobów Spółdzielni i przekazania tej drogi w zasoby miasta; podobne konsultacje w przyszłości mogą dotyczyć innych ulic tj. np. Zamiany, ZWM, itp.

poinformowałem również Zarząd Spółdzielni o moich:

– działaniach w sprawie ewentualnej zmiany nazwy ul. ZWM,
– staraniach w sprawie obniżenia hałasu przy ul. Koncertowej przy Dolinie Służewieckiej
– staraniach aby poprawić bezpieczeństwo na Beli Bartoka (wysepki dla pieszych, doświetlenie przejść, kocie oczka).