29 kwietnia 2015 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyły się połączone Komisje Zielonego Ursynowa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu w porządku obrad których znajdują się dwa punkty:

1. informacja P.P. „Porty Lotnicze” na temat stanu zaawansowania prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o wykonanie izolacji akustycznych oraz innych roszczeń w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Chopina w Warszawie.
2. hałas lotniczy – sytuacja obecna oraz możliwości jego obniżenia.

Na Komisje zostali zaproszeni przedstawiciele Portów Lotniczych, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. Do Portów Lotniczych zostaną przesłane pytania, na które poprosimy odpowiedz. W połowie maja zostanie opublikowany protokół z posiedzenia komisji. Protokół z komisji i odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na niniejszej stronie oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Przed komisjami Porty Lotnicze przysłały pismo, w którym odnosi się pokrótce do punktów stanowiących porządek obrad komisji. Z tego pisma zaciekawiły mnie dwa fragmenty:

<<W dniu 2 kwietnia 2015 r. zakończono odbiór nowej procedury dotyczącej Obszaru Ograniczonego Użytkowania, przygotowanej przez Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy BPRW S.A. pn. „Opracowanie procedury obliczania szacunkowych kosztów odszkodowań z tytułu konieczności wykonania zabezpieczeń akustycznych mieszkań i obiektów chronionych na terenach zagrożonych hałasem lotniczym”.Uruchomienie procedury nastąpi w pierwszej połowie kwietnia br. Jednym z jej elementów będzie wizja lokalna w nieruchomości wnioskodawcy w celu wykonania koniecznych pomiarów. przy obliczaniu kosztów uwzględniona będzie liczba i wielkość okien. Następnie PPL zaproponuje wnioskodawcy ugodę ze wskazaniem szacunkowego odszkodowania. Na terenie Ursynowa zakwalifikowano do powyższego postępowania ok. 400 wniosków 0 wykonanie izolacji akustycznych”.

PPL nie uznaje roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, ponieważ wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa analizy wykazują brak wpływu utworzenia OOU na wartości nieruchomości.”  [wyróżnienia – PL]

Pierwsza informacja jest o tyle ważna, że do tej pory wiedzieliśmy tylko o ogólnej liczbie wniosków złożonych do PPL tj. 4449. Teraz wiemy, że procedurę kwalifikacyjną z naszej dzielnicy przeszło ok. 400 wniosków. Ciekawi mnie ile wniosków zostało odrzuconych i z jakich powodów.

Druga kwestia, to uczciwe postawienie sprawy przez Porty Lotnicze, które jasno zakomunikowały, ze nie uznają roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. Ciekawe stwierdzenie i bardzo odważne.

Dodatkowo poruszane były następujące zagadnienia

* uruchomienie procedury weryfikującej wnioski (400) o izolację akustyczną domów,
* po raz kolejny domagaliśmy się uruchomienia kolejnego punktu pomiaru hałasu np. na Zielonym Ursynowie,
* deklaracja Portów w sprawie uruchomienia grantów dla dzielnic sąsiadujących z lotniskiem (ja domagałem się partycypacji w kosztach budowy żłobka lub przedszkola na Ursynowie),
* Porty przyjęły zaproszenie na kolejne spotkanie z mieszkańcami.

Dokładne informacje na temat złożonych wniosków można uzyskać pod numerami specjalnej infolinii uruchomionej przez Porty Lotnicze. Numery: 22 650 19 23 oraz 22 650 19 24 czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15.

Protokół z posiedzenia połączonych komisji: [LINK]

Protokół z pytaniami został wysłany do Portów Lotniczych z prośbą o odpowiedz na wskazane tam pytania.

Wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie bardzo dziękuję.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykułach prasy, które szeroko komentowała spotkanie z Portami Lotniczymi:

Odszkodowania – do sądu” i „Czy mieszkańcy Ursynowa dostaną odszkodowania za hałas lotniczy?” | Passa, 06.05.2015

Odszkodowania za hałas. Lotnisko obiecuje szybsze wypłaty” | TVN Warszawa, 30.04.2015 

PPL: „Chcemy żyć w zgodzie z mieszkańcami!” | Haloursynow.pl, 30.04.2015

Spotkanie_zPortami_Lotniczymi_Wnioski_Odszkodowawcze_1

Spotkanie_zPortami_Lotniczymi_Wnioski_Odszkodowawcze_3