Z wielką radością pragnę poinformować, że radny Dzielnicy Ursynów Leszek Lenarczyk – a prywatnie mój tata – 19 maja 2017 roku został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Dla mnie to podsumowanie Jego dorobku samorządowego – choć wiem, że na pewnie jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w swojej działalności społecznikowskiej.

Leszek Lenarczyk jest radnym od 1998 roku. Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa w kadencji 2010-2014. Aktywnie pomagał mieszkańcom przy opłatach adiacenckich. Dzięki jego aktywności została wybudowana przychodnia zdrowia przy ul. Kajakowej, biblioteka przy ul. 6-Sierpnia, dwie studnie oligoceńskie oraz została utwardzona asfaltem ul. Poloneza. Wspierał budowę placu zabaw w Pyrach. Dzięki jego staraniom został wybudowany Domu Kultury na Zielonym Ursynowie. W 2013 roku otrzymał „Nagrodę Południa” za aktywność na rzecz mieszkańców. Członek stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.