Po 7 latach starań mieszkańców, moich, radnych oraz władz Dzielnicy Ursynów Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przystąpienia do sporządzania miejscowego planu dla działki pomiędzy budynkiem Grzegorzewskiej 13, a Parkiem Polskich Wynalazców. To podsumowanie wielu lat starań w tej sprawie.

Do tej pory działka mogła być zabudowana blokiem. Mam nadzieję, że po zmianie planu działka zmieni swoje funkcje na zieleń parkową przy jednoczesnym zachowaniu miejsc postojowych dla mieszkańców. Po zakończeniu procedury planistycznej liczę, że działka zostanie włączona do Parku Polskich Wynalazców. Włączenie tej parki do Parku powiększy go o ponad 10%.

Za przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Parku Polskich Wynalazców głosowali wszyscy radni, za wyjątkiem radnych Projektu Ursynów, którzy wstrzymali się od głosu. Teraz czas na ostateczną decyzję Rady Warszawy ale to już tylko formalność. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali nas w tym ważnym projekcie dla mieszkańców ul. Grzegorzewskiej oraz tym, którym zależy na powiększeniu Parku Polskich Wynalazców.

Procedura uchwalenia tego planu powinna potrwać od 2 do 3 lat.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Parku Polskich Wynalazców: