19 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Roentgena. Pracownicy ZDM przedstawili możliwości usytuowania progów zwalniających na całym odcinku ul. Roentgena od ul. Pileckiego do Płaskowickiej. Prawie wszystkie lokalizację usytuowana progów zwalniających na tym odcinku kolidowały z zatokami autobusowymi albo ze skrzyżowaniami. Ustaliliśmy, że zaczniemy od poprawy widoczności tych przejść dla pieszych. I tak, w marcu/kwietniu br. pojawią się na przejściach dla pieszych na wysokości Makolągwy i Pustułeczki znaki (D-6) na fluorescencyjnym tle, a w kwietniu/maju br. zostanie zamontowane doświetlenie tych przejść.

Moja interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Roentgena z stycznia 2015.