2 października 2017 złożyliśmy jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy. Uwagi do tego planu można jeszcze składać do godz. 16.00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP) lub do 24.00 wysyłając uwagi listem poleconym na adres BAiPP.

Uwagi Otwartego Ursynowa dotyczyły zabezpieczenie interesów publicznych polegających na niezabudowaniu Placu Wielkiej Przygody, dodania w jego obszarze terenów zieleni oraz ograniczenia do niego dojazdu, tak aby przy ewentualnym wzruszeniu planu nie zostały one wykorzystane do doprowadzenia dojazdów do niego i jego zabudowy. Poprosiliśmy o zmianę obiektu o funkcji usług spotu na tereny zieleni przy Dolinie Służewieckiej, a co za tym idzie wykreślenie również nowej drogi dojazdowej do tego obiektu. W porozumieniu z przedstawicielami mieszkańców ul. Zamiany złożyliśmy uwagi dotyczące ograniczenia do 10 metrów wysokości zabudowy na dawnej działce po Pizzerii Va Bene (Jastrzębowskiego 3).

Liczymy, że te zmiany wpłyną pozytywnie i ostatecznie zostanie zaakceptowany kształt projektowanych miejscowych planów dla osiedla Stokłosy.

Oprócz Otwartego Ursynowa uwagi zostały złożone przez Spółdzielnię, osoby broniące Placu Wielkiej Przygody oraz poszczególnych osób zaangażowanych w obronę terenów zieleni na osiedlu Stokłosy.