29 kwietnia 2022 w imieniu Centrum Białoruskiej Solidarności, Free Belarus Center i Polska 2050 złożyłem pismo do ministra Andrzeja Adamczyka. Pismo dotyczy wyrażenia zgody na murale metra na rondzie Wolnej Białorusi. Murale mają być wspólną inicjatywą białoruskich i polskich artystów sprzeciwiających się reżimowi Łukaszenki. Mamy nadzieję na pozytywną odpowiedz ministra.

Warszawa, 25.04.2022 r.

Fundacja „Centrum Białoruskiej Solidarności”
Free Belarus Center
Polska 2050

adres korespondencyjny:
Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów
ul. KEN 61, 02-777 Warszawa
t: 501505912 / pawel.learczyk@vip.wp.pl

Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk
    Minister Infrastruktury

                     

zwracam się do Pana w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie galerii murali na rondzie „Wolnej Białorusi” związaną z tematyką nazwy miejsca.

Rondo Wolnej Białorusi zostało powołane w 2021 roku z inicjatywy białoruskich i polskich organizacji działających w Polsce, tj.: Centrum Solidarności Białoruskiej, Inicjatywy Wolna Białoruś oraz stowarzyszenie Polska 2050. Rondo jest przejawem solidarności mieszkańców Warszawy z narodem białoruskim walczącym o samostanowienie i demokrację.

Pomysł na galerię murali wyszedł ze strony białoruskich i polskich artystów, którzy działają w Warszawie. Chcieli oni wzorem galerii murali na estakadach przy rondzie Tybetu oraz Galerii Ukraińskiej na filarach wiaduktu przy ul. Andersa koło Dworca Gdańskiego wyrazić swój artystyczny sprzeciw przeciw reżimowi Łukaszenki na Białorusi.

W tym celu Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy zwróciła się o zgodę na stworzenie takiej galerii na filarach i ścianach wiaduktu ronda Wolnej Białorusi. Władze dzielnicy otrzymały odmowę z GDDKiA z Oddziału Warszawa. Dyrekcja argumentowała, że wykonanie galerii na filarach wiaduktu spowoduje odwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego, co będzie powodowało kolizje i zdarzenia drogowe, a także będzie skutkować brakiem możliwości prawidłowej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych (filary) poddawanym corocznym przeglądom. 

Nie zgadzamy się z taką opinią, ponieważ na wielu obiektach inżynierskich w całym kraju są umieszczane legalne murale, które w żaden sposób nie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak również ocenę ich stanu technicznego, jak chociażby w Warszawie przy ul. Andersa i rondzie Tybetu.

Dlatego zwracamy się do Pana ministra z prośbą o wyrażenie zgody o odstępstwo
i wyrażenie zgody na galerię murali na rondzie Wolnej Białorusi wyrażającej wolnościowe aspiracje narodu białoruskiego. Uważamy, że jako Polacy jesteśmy zobowiązani do wspierania tego typu inicjatyw, które wspierają Białorusinów walczących z bestialskim reżimem Łukaszenki i sprzeciwiającym się agresji na Ukrainie.

Alina Koushyk   
Fundacja „Centrum
Białoruskiej Solidarności

Palina Brodzik
Free Belarus Center

Paweł Lenarczyk 
Polska 2050