Na wtorkowej sesji (10.02.2015) Rady Dzielnicy radni klubu „Naszego Ursynowa” złożyli wniosek o powołanie Rady Seniorów w Dzielnicy Ursynów. Jak możemy przeczytać w złożonym przez nas wniosku „Ursynów powinien być dzielnicą przyjazną dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Władze dzielnicy powinny wspierać solidarność międzypokoleniową oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.” Korzystając z uprawnień jakie daje nam art. 5c ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 pkt 1 ppkt 9  statutu dzielnicy Ursynów postanowiliśmy zawnioskować za utworzeniem Rady Seniorów w naszej Dzielnicy. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Bardzo się cieszę, że mogłem złożyć swój podpis pod tą cenną inicjatywą.

Artykuł w Passie: „Nasz Ursynów” wnioskuje o Dzielnicową Radą Seniorów