W ostatnim czasie Urząd Dzielnicy Ursynów podsumował dyskusję nt. koncepcji zagospodarowania Parku Polskich Wynalazców. W jej wyniku do projektu zostało wprowadzonych 16 postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

Zmiany obejmują m.in.: ograniczenie lokalizacji naturalnego placu zabaw wyłącznie do północnej części lasku; zaprojektowanie oświetlenia w lasku w ten sposób, że będzie możliwa jego regulacja ściemniaczem oraz wyłącznikiem czasowym; wprowadzenie na terenie parku przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami przyrodniczymi; wprowadzenie na terenie Parku ścieżki edukacyjnej nt. polskiej wynalazczości; uwzględnienie w upamiętnieniu nie tylko wynalazców, ale również wynalazczyń; uwzględnienie w nowych nasadzeniach wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów; uwzględnienie potrzeby zachowania jak największej części dotychczasowych łąk kwietnych na terenie górki i urządzanie nowych w miejscach ubogich w roślinność; zaprojektowanie dodatkowych budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla jeży na terenie parku.

W wyniku dyskusji w koncepcji Parku zrezygnowano m.in.: ze stołów do terenowych szachów trzyosobowych; peryskopu na tarasie widokowym; dwustronnych luster terenowych oraz z napisu „fluorescencja” i wykorzystania farby fluorescencyjnej do pokrycia nią podstopnic na schodach prowadzących z lasku na szczyt górki.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy włączyli się w debatę nad ostateczną koncepcją Parku Polskich Wynalazców. To dla nas bardzo ważne, że ostateczna koncepcja jest nie tylko efektem wizji architektów, ale również uwzględnia głos okolicznych mieszkanek i mieszkańców. W czasie dyskusji autorzy koncepcji wykazali, iż naturalny plac zabaw jest projektowany z zachowaniem najwyższej dbałości o rosnące w lasku drzewa i naturalne środowisko. 

Teren parku – od zawsze przyjazny psom i ich właścicielom –  nadal takim pozostanie. Ale dzięki realizacji inwestycji zgodnie z ostateczną koncepcją park bardziej otworzy się na rodziny z dziećmi, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Koncepcja budowy Parku Polskich Wynalazców otrzymała poparcie ursynowskiej Rady Seniorów. Seniorzy docenili, że Park zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem ich potrzeb.

Na koniec przypominamy, że ochrona przyrody jest najważniejszą wytyczną dla projektowanego parku. Dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów przewidział liczne nowe nasadzenia: 65 drzew, 3500 m2 łąk kwietnych, 1200 m2 krzewów liściastych i iglastych. Uwzględniono również retencjonowanie wody opadowej oraz tzw. hotele dla owadów zapylających.

Jesteśmy przekonani, że Park Polskich Wynalazców będzie wyjątkowym miejscem nie tylko na mapie Ursynowa, ale również całej Warszawy.

Piotr Skubiszewski / Paweł Lenarczyk
radni Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów