Wybory do Sejmu wygram tylko dzięki Państwa wsparciu. Będę wdzięczy, jeżeli otrzymam od Państwa wsparcie w jeden z poniższych sposobów:

1. Bezpośrednie zaangażowanie się w moją kampanię. W tym celu proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny ze mną;
2. Rozmowę z najbliższą rodziną, sąsiadami i poproszenie ich pomoc, aby głosowali na mnie 15 października;
3. Wsparcie finansowe mojej kampanii.

Wsparcie finansowe:

Kampania wyborcza to duży wysiłek finansowy i jeżeli wesprą mnie Państwo nawet drobną wpłatą będę bardzo wdzięczy i zobowiązany. Poniżej przedstawiam sposoby wpłat na moje subkonto, gdzie każda złotówka jest znaczona i przeznaczona na prowadzenie mojej kampanii wyborczej.

Wpłaty można dokonywać szybkim przelewem gdzie pieniądze są przekazywane na moje subkonto na Fundusz Wyborczy

lub w wpłacając przelewem bankowym na poniżej przedstawione dane:

Wpłaty na Fundusz Wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni mogą przekazywać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższy numer konta:

Fundusz Wyborczy Polska 2050 Szymona Hołowni
ul. Nowy Świat 41 A
00-042 Warszawa

nr konta: 60 1140 1010 0000 4621 9700 1002

tytuł przelewu: Paweł Lenarczyk, okręg 19

Jeżeli będą chcieli wpłacić większą kwotę pieniędzy np. powyżej 1000 zł, proszę o wcześniejszy kontakt ze mną.

Nie można dokonywać wpłat:

1. od osób nieuprawnionych nie będących osobami fizycznymi i obywatelami polskimi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wpłat dokonywanych przez przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z rachunków obsługujących tę działalność;
2. z rachunków zagranicznych oraz wpłat w walucie innej niż złoty polski;
3. wpłat gotówkowych przekazanych za pośrednictwem banku lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego);
4. w przypadku których dane podane przez wpłacającego nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości dokonanej wpłaty.