Dzięki staraniom stowarzyszenia Otwarty Ursynów oraz władz Dzielnicy od 1 października 2019 zostanie uruchomiona apteka całodobowa na Ursynowie przy ul. I.Gandhi 35 (wejście od ul. Polskie Drogi, na tyłach Lidl’a). Ostatnia apteka całodobowa na Ursynowie przestała działać z dniem 6 maja 2019 roku.

O decyzji o otwarciu 24h apteki zostałem poinformowany na spotkaniu z przedstawicielami aptek „Z Uśmiechem”, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w dniu 17.09.2019, a informacja ta została potwierdzona pismem z dnia 18.09.2019.

Od maja nasze stowarzyszenie zebrało 1145 podpisów mieszkańców, którzy poparli nasz apel. Podpisy zbieraliśmy zarówno w wersji papierowej i wersji internetowej. Nasz apel został przekazany już do Biura Polityki Zdrowotnej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy, którzy podpisali się pod naszym apelem o otwarcie apteki całodobowej na Ursynowie. To właśnie te osoby najczęściej nam sygnalizowały, że taka apteka działająca w systemie całodobowym jest bardzo potrzebna. Wielkie podziękowania również należą się władzom dzielnicy, które przejęły rozmowy z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem apteki całodobowej na Ursynowie – powiedział Paweł Lenarczyk, radny i wiceprzewodniczący Otwartego Ursynowa.

Apteka „Z Uśmiechem” przy ul. I.Gandhi 35 (wejście od ul. Polskie Drogi)
Od lewej: Karolina Mioduszewska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kuba Berent – wiceburmistrz, Dyrektor Regionalny Aptek „Z Uśmiechem”, Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów
W aptece „Z Uśmiechem”