W związku z licznymi pytaniami jakie otrzymuję drogą mailową oraz przez stronę fp Szpitala Południowego postanowiłem złożyć interpelację do burmistrza Dzielnicy Ursynów, aby pomógł mi zdobyć informacje związane z rekrutacją personelu do Szpitala Południowego na Ursynowie. Tu znajdzie się odpowiedz na niniejszą interpelację.

Oto treść interpelacji:

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z licznymi zapytaniami jakie otrzymuję od osób zainteresowanych pracą w Szpitalu Południowy na Ursynowie zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

– ile zostanie zatrudnionego personelu lekarskiego oraz jakich specjalności,
– ile zostanie zatrudnionego personelu pielęgniarskiego,
– ile zostanie zatrudnionych salowych, personelu pomocniczego oraz technicznego i biurowego,
– gdzie mają składać podania o prace osoby zainteresowane podjęciem pracy w tej placówce. Proszę podać zarówno nazwę jednostki i adres oraz e-mail i telefony kontaktowe gdzie należy składać podania o pracę,
– od kiedy zostanie lub została uruchomiona rekrutacja do Szpitala Południowego.

Z poważaniem
Paweł Lenarczyk