W ostatni wtorek (29 sierpnia) odbyła się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Komisja Zielonego Ursynowa, która omówiła problemy dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki. Na Komisji władze Dzielnicy przedstawiły 3 warianty rozwiązań.

W pierwszym wariancie pierwszeństwo przejazdu na ul. Ludwinowskiej w układzie wschód-zachód przewiduje podporządkowanie ruchu pojazdów z ul. Farbiarskiej i Jeziorki. Ulica Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej oznakowana jako droga jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskie. Dwa kolejne warianty przewidywały budowę ronda na skrzyżowaniu. Wariant drugi przewiduje budowę mini ronda z pierścieniem wewnętrznym o średnicy 5,0 m (przejezdnym) i pierścieniem zewnętrznym o średnicy zewnętrznej 17,0m. Ponieważ geometria skrzyżowania wymaga jego przebudowy konieczna będzie ingerencja w działki przyległe dla wykonania chodników wokół ronda. Ulica Jeziorki włączona przed rondem do ulicy Farbiarskiej. Oznakowanie w tym układzie przewiduje, że ul. Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej oznakowana będzie jako droga jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskiej. Oznakowanie jak dla ronda z 4 wylotami i 3 wlotami. Zaletą tego rozwiązania jest uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu i możliwość dosyć płynnego przejazdu przez rondo. Zabudowana wyspa środkowej daje możliwość skrętu pojazdom ciężarowym posiadającym zgodę na wjazd. W tym układzie zmniejszy się komfort dojazdu dla pojazdów jadących z kierunku południowego ulicą Farbiarską. Wariant ten może skutkować koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli. W wariancie III. organizacja ruchu taka jak w wariancie II. tyle, że uzupełniona o zakaz wjazdu z ul. Baletowej w ul. Jeziorki (ul. Jeziorki na całej długości pozostaje dwukierunkowa). Tak po krótce wyglądały propozycje przedstawione przez burmistrza Dzielnicy Ursynów. Z wizualizacjami ww. wariantów mogą Państwo szczegółowo zapoznać na stronach: www.ursynow.pl lub www.lenarczyk.pl.

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym mieszkańcom, którzy wzięli udział w Komisji. Pierwsze wystąpienie w sprawie budowy ronda na tym skrzyżowaniu do Zarządu skierowaliśmy z radnym Leszkiem Lenarczykiem w marcu 2015, następną w styczniu 2017 roku. W tym czasie inżynier ruchu odrzucił koncepcję zaproponowanego ronda, dlatego władze Dzielnicy przystąpiły do dalszych prac w wyniku, których pojawiły się propozycje wariantów, które mogą być zastosowane na tym skrzyżowaniu. Są to tylko propozycje, które należy traktować jako rozpoczęcie dyskusji nad poprawą bezpieczeństwa w tym rejonie.

W wyniku dyskusji okazało się, że największym problemem z jakim borykają się mieszkańcy ulic Ludwinowska, Farbiarska i Jeziorki to ruch tranzytowy przez te ulice w godzinach porannych i popołudniowych. Mieszkańcy nie mieli większych uwag do budowy ronda jednak uważali, że władze Dzielnicy w pierwszej kolejności muszą zająć się ograniczeniem ruchu tranzytowego po tych ulicach. Mieszkańcy podnosili, że postawienie zakazu wjazdu w ul. Jeziorki z ul. Baletowej będzie niewystarczający i podobny zakaz może powinien pojawić się przy wjeździe na ul. Farbiarską od ul. Baletową albo ewentualnie powinien się pojawić na ul. Farbiarskiej na skrzyżowaniu z ul. Sporną, tak aby samochody po skręceniu z ul. Baletowej skręcały w ul. Sporną i nie wjeżdżały w ul. Farbiarską. Pomysłów było więcej, m.in.: punktowe zwężenia ulic, progi zwalniające, itp. Te wszystkie pomysły mają zostać przeanalizowane przez Zarząd Dzielnicy. Jako przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa obiecałem mieszkańcom, że na przełomie tego i przyszłego roku ponownie spotkamy się z mieszkańcami i zapoznamy się z pomysłami ograniczenia natężenia ruchu po tych lokalnych ulicach, które przedstawi nam ponownie Zarząd Dzielnicy. Mieszkańcy obliczają, że nawet 600 samochodów w godzinie szczytu może przejeżdżać po tych ulicach co daje, że co 6 sekund pod oknami posesji na tych ulicach przejeżdża samochód. Większości są to samochody z kierunku raszyńskiego, piaseczyńskiego lub od strony ul. Poloneza/Poleczki. Mieszkańcy mają tego już dość i nie trudno się z tym się nie zgodzić. Dlatego burmistrz przychylił się do mojej i radnego Leszka Lenarczyka prośby o wykonanie badań ruchu na tych ulicach. Badanie miało by być przeprowadzone po zakończeniu budowy kanalizacji zarówno w ul. Ludwinowskiej i Jeziorki.

Burmistrz poinformował, że umówił się z komendantem ursynowskiej policji, że pojawią się czesterze kontrole policji na tych ulicach, które mają wyeliminować lub co najmniej ograniczyć notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego.

W wyniku dyskusji burmistrz obiecał, że sprawdzi możliwości inwestycyjne związane z ewentualnym przedłużeniem ulic Hołubcowej i Kujawiaka, które mogły by zmniejszyć natężenie ruchu na tych ulicach. Burmistrz obiecał dalsze działania związane z budową chodnika na Ludwinowskiej oraz dokończeniem budowy kanalizacji deszczowej na ul. Farbiarskiej.

Tym samym na przełomie roku jeszcze raz zwołam posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa, na którym powrócimy do dyskusji o poprawie bezpieczeństwa na ulicach Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie ruchu tranzytowego. W dłuższej perspektywie uważam, że budowa ronda na tym skrzyżowaniu zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie i nie powinniśmy rezygnować z tej koncepcji w tym rejonie.