Na listopadowej Komisji Zielonego Ursynowa pytałem się Burmistrza Piotra Zalewskiego o rozwiązanie problemu dzików, które przekopują nie tylko obrzeża Lasu Kabackiego ale również np. Krasnowolę. Uznałem, że zajmę się tematem dzików na początku 2016 roku, zapraszając na Komisję Zielonego Ursynowa przedstawicieli Lasów Miejskich, Straży Miejskiej i Dzielnicy, aby pomyśleć nad rozwiązaniami tego problemu. Na tę chwilę dostałem od Burmistrza następujące wyjaśnienie:

„Według zapewnień przedstawiciela Lasów Miejskich-Warszawa, działania zmierzające do zmniejszenia liczebności dzików na terenie całej Warszawy, w tym na terenie dzielnicy Ursynów, prowadzone są w sposób ciągły. W tym celu na terenie Ursynowa ustawiono 8 odłowni zlokalizowanych przy ul.: Muchomora (2), Gąsek, Arbuzowej, Moczydłowskiej, Rzodkiewki, Krzesanego i Nowoursynowskiej. Należy podkreślić, że lokalizacja odłowni musi być każdorazowo uzgadniana z właścicielem działki, na której jest ustawiona. Od dnia 1 marca 2015 r. odłowiono na terenie Warszawy 471 szt., w tym na Ursynowie 80 dorosłych osobników. Ponadto, m.st. Warszawa zamówiło 5 kolejnych odłowni.
W chwili obecnej – ze względów bezpieczeństwa – nie jest możliwy odstrzał dzików na Ursynowie, ponieważ tereny, na których one występują, są w znaczącej części terenami zabudowy mieszkaniowej (jedno- lub wielorodzinnej) lub też stanowią ogólnodostępne tereny odwiedzane przez mieszkańców”.