Po wielu latach interpelacji, pism, wystąpień radnych Leszka Lenarczyka i Pawła Lenarczyka (Otwarty Ursynów) rozpoczęły się prace dotyczące opracowania koncepcji odwodnienie Zielonego Ursynowa. Na zlecenie Biura Infrastruktury m.st. Warszawy firma Ekovert rozpoczęła prace dotyczące opracowania „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa”.

– Na poniedziałkowej Komisji Zielonego Ursynowa chcemy przekazać jak najwięcej wiedzy firmie, która na zlecenie miasta opracowuje koncepcję odwodnienia i zagospodarowania wodami opadowymi na Zielonym Ursynowie. Tę wiedzę chcemy pozyskać od zaproszonych gości oraz przede wszystkim od mieszkańców Zielonego Ursynowa. W drugiej części naszego spotkania chcemy porozmawiać o odwodnieniu konkretnego rejonu Starego Imielina wokół Jeziorka Imielińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Pustułeczki. Chcemy doprowadzić do tego, aby powstały dokumenty na podstawie których miasto będzie mogło przeprowadzać inwestycje, które zagospodarują wody opadowe na Zielonym Ursynowie, a jego mieszkańcy przestaną być zalewani podczas wzmożonych opadów deszczu – mówi Paweł Lenarczyk, przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa.

Na Komisję zostały zaproszone następujące jednostki:
– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: p.o. Z-cy Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni;
– MPWiK w m.st. w Warszawie S.A.: Dyrektor Pionu Rozwoju;
– Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy: Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej;
– Wspólnota Wodno-Prawna Jeziora Imielińskiego;
– Firma Ekovert (działająca na zlecenie Biura Infrastruktury w zakresie sporządzenia „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa”);
– Firma NAPOLLO: Dyrektor Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
– Firma MOLINA
oraz
– Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
– Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
– Burmistrzowie;
– przedstawiciele Jednostek Pomocniczych.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 16 września 2019 r., godz. 18.00, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie i zapoznanie się z założeniami powstającej „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa”.
  3. Odwodnienie rejonu starego Imielina ze szczególnym uwzględnieniem ul. Pustułeczki.
  4. Korespondencja do Komisji.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6.             

Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa
Paweł Lenarczyk